Brandombud och miljösamordnare för UF

I uppdraget ingår att jag:

  • som brandombud ser till att våra lokaler regelbundet gås igenom för att eventuellt upptäcka brister vad gäller vårt brandskydd. Ser till att vår personal vet hur de ska agera vid en eventuell brand.
  • som miljösamordnare ser till att universitetsförvaltningen har en handlingsplan som följer de övergripande riktlinjerna som finns på Linköpings universitet.

Om du har frågor om det fysiska i lokalerna, så som möblering och felanmälan, ber jag dig kontakta Campusutvecklingsenheten.
Kontakta mig helst via e-post och Skype för företag (internt).

Samverkar med