Fotografi av Erik Joelsson

Erik Joelsson

IT-tekniker

Teamledare för det nära IT-stödet på campus Valla.

Presentation