Fotografi av Erik Liss

Erik Liss

Doktorand

Mitt forskningsfokus ligger på inkomströrlighet över generationer. Jag studerar särskilt arbetsmarknadens roll och dess effekt på inkomströrlighet.

Presentation

Jag är en doktorand i nationalekonomi och studerar inkomströrlighet över generationer. Jag är särskilt intresserad av samspelet mellan arbetsmarknad, tillväxt, inkomstskillnader och inkomströrlighet mellan generationer.

Publikationer

Organisation