Presentation

Jag är en doktorand i nationalekonomi och studerar inkomströrlighet över generationer. Jag är särskilt intresserad av samspelet mellan arbetsmarknad, tillväxt, inkomstskillnader och inkomströrlighet mellan generationer.

Publikationer

Organisation