Administratör inom utbildningsadministration

I mitt uppdrag som administratör för Biomedicinska analytikerprogrammet ingår:

  • Administrativt stöd till programansvarig och kursansvariga
  • Studentkontakter samt administration av studentärenden.
  • LISAM-administratör
  • Ombokare i TimeEdit
  • Tentamenshantering (TAL och EXAM)
  • Resultatrapportering i Ladok
  • Retendo-ansvar för programmet
  • Fakturahantering för programmet
  • VFU-administratör
  • Arkivansvar

Organisation