Ekonom på ISY

Som ekonom på institutionen för Systemteknik (ISY) arbetar jag huvudsakligen med verksamhetsstyrning i form av budget, prognos, projektuppföljning, bokslut, rapportering och utveckling av Excel-filer.

I mitt jobb ingår många möten med prefekt, forskare, lärare och andra ekonomer. Jag är med i ett ekonomiteam med ekonomer från ISY, IDA och MAI där vi har ett aktivt samarbete mellan institutionerna.

För närvarande deltar jag i en arbetsgrupp inom området bokslut och kvalitetssäkrad redovisning med ekonomer från andra institutioner på LiU.

Om avdelningen

Om institutionen