Ekonom/Controller på ISY

Som ansvarig ekonom på institutionen för Systemteknik (ISY) arbetar jag huvudsakligen med verksamhetsstyrning i form av budget, prognos, projektuppföljning, rapportering, bokslut och utveckling av Excel-filer.
Jag ansvarar dessutom för administrationen av alla ISY:s doktorandprojekt inom forskningsprogrammet WASP (Wallenberg Autonomous Systems And Software Program).

I mitt jobb ingår många möten med prefekt, forskare, lärare och andra ekonomer. Jag är med i en ekonomiprocessgrupp med ekonomer från andra institutioner och centralt på LiU och ett nätverk med ekonomer som arbetar med forskningsprogram finansierade av KAW (Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse). 

Om avdelningenVisa/dölj innehåll

Om institutionenVisa/dölj innehåll