Fotografi av Erik Rothzén

Erik Rothzén

Ekonom

I min roll som ekonom utför jag arbetsuppgifter för hela ISY som budget, bokslut, projektuppföljning och rapportering.

Ekonom på ISY

Som ekonom på institutionen för Systemteknik (ISY) arbetar jag huvudsakligen med verksamhetsstyrning i form av budget, prognos, projektuppföljning, bokslut, rapportering och utveckling av Excel-filer.

I mitt jobb ingår många möten med prefekt, forskare, lärare och andra ekonomer. Jag är med i ett ekonomiteam med ekonomer från ISY, IDA och MAI där vi har ett aktivt samarbete mellan institutionerna.

För närvarande deltar jag i en arbetsgrupp inom området bokslut och kvalitetssäkrad redovisning med ekonomer från andra institutioner på LiU.

Om avdelningen

Om institutionen