Verksamhetsstöd (VS)

Inom verksamhetsstöd arbetar vi med administration kring HR-frågor, arbetsmiljö, ekonomi, grund- och forskarutbildning, diarie, arkiv och övrig administration vid avdelningarna vid ISY.

Foto: Karl Öfverström

Studerandeexpeditionen ISY

Öppettider under terminstid: måndag, onsdag och torsdag klockan 12:30-13:15

Ladok: frågor som rör Ladok: ladok@isy.liu.se

Exjobb: frågor som rör examensarbeten: exjobb@isy.liu.se

Medarbetare

Avdelningar på ISY

Om institutionen

Kontakt och avdelningschef