Verksamhetsstöd (VS)

Avdelning Verksamhetsstöd vid Institutionen för systemteknik (ISY) arbetar gemensamt med att ge kompetent stöd och service till medarbetare, studenter och gäster i en internationell miljö. Vår målsättning är att stötta forskning och grundutbildning för att bidra till en väl fungerande och attraktiv akademisk miljö.

Grafik över VS organisation vid ISY.

Verksamhetsstöd består av 18 medarbetare som arbetar med hr, utbildnings- och forskningsadministration, arkiv och registratur, ekonomi, inköp och upphandling, stöd till institutionens ledning och medarbetare, lokalfrågor samt tekniskt stöd inom olika områden.

Kontakt och avdelningschef

Medarbetare

Avdelningar på ISY

Om institutionen