Verksamhetsstöd (VS)

Avdelning Verksamhetsstöd vid Institutionen för systemteknik (ISY) ger administrativt och tekniskt stöd till medarbetare, studenter och besökare med målsättningen att stötta forskning och grundutbildning för att bidra till en väl fungerande och attraktiv akademisk miljö.

Verksamhetsstöd ISY

Vårt mål är att ge kunskap, stöd och service inom de områden vi arbetar med.

Verksamhetsstöd består av cirka 15 medarbetare som arbetar med ekonomi, inköp och upphandling, utbildnings- och forskningsadministration, HR, lokalfrågor, arkiv och registratur, stöd till institutionens ledning och medarbetare, samt tekniskt stöd inom olika områden.

Kontakt och avdelningschef

Medarbetare

Avdelningar på ISY

Om institutionen