Koordinator i arbetsmiljö

Mina arbetsuppgifter

  • Ledningsstöd i arbetsmiljöfrågor, krishantering och säkerhetsarbete
  • Delegationer
  • Tillbud och olycksfall
  • Risk- och konsekvensbedömningar

 

Organisation