Fotografi av Eva Åström

Eva Åström

Enhetschef, Koordinator

Jag arbetar som koordinator i arbetsmiljöfrågor vid BKV.

Koordinator i arbetsmiljö

Mina arbetsuppgifter

  • Ledningsstöd i arbetsmiljöfrågor, krishantering och säkerhetsarbete
  • Delegationer
  • Tillbud och olycksfall
  • Risk- och konsekvensbedömningar

 

Organisation