Fotografi av Eva Zurawski

Eva Zurawski

Samordnare

Forskarutbildningssamordnare.

Forskarutbildningssamordnare

I mitt uppdrag ingår att administrera vår forskarutbildning och stödja våra doktorander och handledare med det administrativa.

Mina arbetsuppgifter

  • Registrator för forskarutbildningsärenden
  • Samordning av forskarutbildningsadministrationen inklusive kontakter med och information till doktorander, handledare och övriga medarbetare
  • Bereder ärenden till forskarutbildningsstudierektor (FUS) som till exempel
    - anmälan om inrättande av forskarutbildningsplats
    - anmälan om halvtidsseminarium
    - anmälan till disputation
  • Samordnare inom DA-funktionen

Organisation