Forskarutbildningssamordnare

I mitt uppdrag ingår att administrera vår forskarutbildning och stödja våra doktorander med det administrativa.

Mina arbetsuppgifter
• Registrator för forskarutbildningsärenden
• Samordning av forskarutbildningsadministrationen inklusive kontakter med och information till doktorander, handledare och övriga medarbetare
• Bereder ärenden till forskarutbildningsstudierektor (FUS) såsom
- anmälan om inrättande av forskarutbildningsplats
- anmälan om halvtidsseminarium
- anmälan till disputation
• Samordnare för DA-funktionen

OrganisationVisa/dölj innehåll