Eva Edström-Fors

Statens styrning av kommuner och regioner har länge intresserat mig som tidigare tjänsteman inom den centrala statsförvaltningen och i kommunal sektor.

Stat- och kommunrelationen inom välfärdsområdet

Min avhandling handlar om stat- och kommunrelationen och särskilt på välfärdsområdet där det finns nationella mål som en likvärdig skola eller en jämlik vård och omsorg i lagstiftningen.

Den styrningen är komplex då kommuner och regioner har en betydande självständighet och styrs av förtroendevalda. Jag studerar stat-kommunrelationen utifrån ett särskilt fall - en reform som innebar en genomgripande förändring av statens styrning via statsbidrag – reformen om det generella statsbidraget som trädde i kraft 1993. Den skulle bland annat innebära att riktade statsbidrag skulle undvikas men i praktiken har de ökat i antal och belopp. Statens användning av riktade statsbidrag har fått mycket kritik och är en aktuell politisk fråga. I avhandlingen undersöker jag motiven bakom reformen och tillämpningen som skiljer sig från vad som förväntades.

Utbildning

Jag antogs som doktorand i ämnet statsvetenskap våren 2018, Linköpings universitet. 
Tidigare studier vid Stockholms universitet är Politices master, 120 hp 2018.
Filosofie kandidat 180 hp 2010, Grundläggande rättsutbildning 120 hp 2006. 

Jag har tidigare arbetat som:
Chef, utredare och handläggare vid Regeringskansliet.
Chef och utredare vid Statskontoret 
Nämnddirektör i Nacka kommun
 

Publikationer

2020

Eva Edström-Fors (2020) Statlig förvaltningspolitik och kommunal självstyrelse: utvecklingstendenser och framtidsfrågor Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet: en forskningsantologi, s. 69-90

Organisation