Statsvetenskap (STATSV)

Vid Avdelningen för statsvetenskap finns forskning och utbildning på grundläggande och avancerad nivå. 

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Ämnet statsvetenskap handlar i grova drag om politik, makt och demokrati. Vid avdelningen för statsvetenskap finns kurser i statsvetenskap inom utbildningsprogram och fristående kurser. De ges på grundläggande och avancerad nivå. 

Avdelningen har kurser inom programmen Politices kandidat (Pol. kand.), samhällskunskap i lärarutbildningen, statsvetenskapligt masterprogram och Master in International and European relations. Våra utbildningar har fått omdömet "hög kvalitet" av Universitetskanslerämbetet.

Utbildningsprogrammen

Fristående kurser

Forskning
Visa/dölj innehåll

Forskning i statsvetenskap

Statsvetenskap är ett samhällsvetenskapligt ämne som är inriktat på studier av politik, makt och demokrati. Starka forskningsområden är IT-utveckling i offentlig förvaltning, medborgares politiska deltagande och representation, nya styrformer och processer i och med fler globala utmaningar samt lokal och regional politik och förvaltning.

Nyheter, artiklar och kalender
Visa/dölj innehåll

Kalender

29 oktober 2019

Högre seminarium inom statsvetenskap

kl. 13.15 – 15.00 Rum 3C:817, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Välkommen till ett rundabordssamtal kring det grundläggande statsvetenskapliga begreppet legitimitet. Är det något som du adresserar i din forskning, och i så fall hur? Du som är kursansvarig – reflektera gärna kring hur du tar upp begreppet i dina kurser. Anmälan till helena.iacobaeus@liu.se.

Kontakt

12 november 2019

10 december 2019

Nyheter

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Adress

Besöksadress

Avdelningen för statsvetenskap

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för statsvetenskap
581 83 Linköping

Organisation
Visa/dölj innehåll