Statsvetenskap (STATSV)

Vid Avdelningen för statsvetenskap finns forskning och utbildning på grundläggande och avancerad nivå. 

Aktuellt inom statsvetenskap

Nyheter

Stor donation ger fem nya professorer vid LiU

En donation på 125 miljoner kronor möjliggör inrättandet av fem nya professurer inom Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. Donationen riktas till ämnena nationalekonomi, statsvetenskap och historia.

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

Ida Lindgren och Elin Wihlborg.

Digitalisering utmanar den svenska samhällsmodellen

Det ställs hårda krav på kommuner och andra myndigheter att digitalisera. Men vilka konsekvenser får det för medborgarna och för hur vi bygger ett digitalt samhälle för alla? Det är frågor som en ny forskningsmiljö vid LiU ska titta på.

Kameraman sedd bakifrån. Spelar in föreläsning.

Strimman - inspelade föreläsningar

Majoriteten av Strimmaföreläsningarna spelas in för att fler ska kunna se dem. På den här sidan hittar du de inspelade föreläsningarna.

Utbildning

Ämnet statsvetenskap handlar i grova drag om politik, makt och demokrati. Vid avdelningen för statsvetenskap finns kurser i statsvetenskap inom utbildningsprogram och fristående kurser. De ges på grundläggande och avancerad nivå. 

Avdelningen har kurser inom programmen Politices kandidat (Pol. kand.), samhällskunskap i lärarutbildningen, statsvetenskapligt masterprogram och Master in International and European relations. Våra utbildningar har fått omdömet "hög kvalitet" av Universitetskanslersämbetet.

Utbildningsprogrammen

Fristående kurser

Studenter i ett klasrum.

Statsvetenskap 1 - kurspaket, 30 hp

Kurspaketet Statsvetenskap 1 vänder sig till dig som vill få grundläggande kunskaper om den offentliga förvaltningen och politiken i Sverige och internationellt.

Stadsmiljö i Bryssels där EU parlamentet finns.

Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs, 30 hp

Vill du få en bred fördjupning i det politiska tänkandet, politikens praktiska genomförande och politiskt samarbete på internationell nivå? Då är kurspaketet Statsvetenskap 2 någonting för dig!

Mikael Rundqvist.

Statsvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

Du får inblick i forskningsinriktningar idag och lära dig om olika metoder för analys av politik. Du kommer utveckla en förmåga att självständigt genomföra en undersökning med statsvetenskaplig teorianknytning och metodtillämpning.

MOOC

Mariana S Gustafsson doktor i statsvetenskap

Forskarutbildning inom statsvetenskap

Statsvetenskap är vetenskap om staten i vid mening. Det handlar om demokrati, politik, makt och offentlig förvaltning. Vid LiU bedrivs mycket forskning om politik.

Forskning

Forskning i statsvetenskap

Statsvetenskap är ett samhällsvetenskapligt ämne som är inriktat på studier av politik, makt och demokrati. Starka forskningsområden är IT-utveckling i offentlig förvaltning, medborgares politiska deltagande och representation, nya styrformer och processer i och med fler globala utmaningar samt lokal och regional politik och förvaltning.

Ett urval av våra forskningsprojekt

världskarta

Nya styrformer och processer

Nya komplexa problem och utmaningar såsom klimatförändringar, finans- och migrationskriser kan inte lösas inom de traditionella politiska organisationerna. De ställer krav på nya styrformer på

Digital förvaltning - ny teknik, organisationsmodeller, värden och lärande

Forskningen om digital förvaltning handlar om hur nya former av digital offentlig service skapar nya relationer till medborgare och hur medborgare i sin vardag använder tjänsterna.

Two rows of book shelves. In the background and in the space between the shelves, there is a reading student  seated at a table.

Digitalt Norrköping

Ett digitalt Norrköping för alla! Projektet syftar till att kartlägga och analysera digitalt utanförskap och hur biblioteken och dess personal arbetar och utvecklar strategier för att öka inkludering och delaktighet.

Samverkan

Kontakta oss

Adress

Besöksadress

Avdelningen för statsvetenskap
Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för statsvetenskap
581 83 Linköping

LiU som arbetsplats

Organisation