Statsvetenskap (STATSV)

Vid Avdelningen för statsvetenskap finns forskning och utbildning på grundläggande och avancerad nivå. 

Aktuellt inom statsvetenskap

Kalender

4 september 2023

Medborgarskap & digitalisering – en utställning om vardagslivets digitala utmaningar

04 september 2023 kl. 15.00 - 31 december 2023 kl. 15.00 Vallabiblioteket, Studenthuset plan 3, Campus Valla

Det ställs allt större krav på oss som medborgare att kunna hantera olika digitala tjänster, bland annat när myndigheter och andra samhällsaktörer övergår till digitala lösningar. Denna utställning handlar om de utmaningar som digitaliseringen medför och grundar sig bland annat på den forskning som bedrivs vid LiU av forskargruppen Digitalisering i nya offentligheter (DINO). Utställningen innefattar även mer lekfulla inslag, däribland ett brädspel som tagits fram speciellt för denna utställning. Välkommen!
Kontakt

15 december 2023

Disputation inom statsvetenskap. Carl-Johan Sommar

kl. 13.15 – 17.00 ACAS, A-huset, Campus Valla.

Carl-Johan Sommar vid avdelningen statsvetenskap försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Inramningar av lömska problem: Fallstudier av lokala förvaltningars möte med hållbarhet i sjukvård och under pandemin". Handledare är Elin Wihlborg, professor, LiU. Opponent är Patrik Zapata, professor, Göteborgs universitet. Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten.
Kontakt

Nyheter

Porträtt av man framför ett hus

Praktik i världspolitikens centrum

Nugzari Batsikadze är masterstudent vid LiU och gör praktik på Sveriges ambassad i Washington. Det innebär bland annat att han får sitta med vid utfrågningar i senaten, till exempel när Microsofts chef svarar på frågor om framtiden för AI.

En professor föreläser om sin forskning.

Demokrati står i fokus när LiU startar föreläsningsserien AI & språkmodeller - framtiden är här

I en värld präglad av teknologisk utveckling och digitalisering blir frågan om demokrati alltmer aktuell. I en föreläsning utforskar Elin Wihlborg möjligheten att ge robotar rösträtt genom att sätta frågan i relation till demokratins grundprinciper.

Barn springer på ett fält

Etableringsbidrag till projekt om barndelaktighet och folkhälsa

Två forskare vid Linköpings universitet tilldelas totalt nära 6 miljoner kronor av forskningsrådet Forte. Projekten handlar om utredande barnsamtal i praktiken samt styrningen av lokalt folkhälsoarbete riktat mot barn och unga.

Kameraman sedd bakifrån. Spelar in föreläsning.

Strimman - inspelade föreläsningar

Majoriteten av Strimmaföreläsningarna spelas in för att fler ska kunna se dem. På den här sidan hittar du de inspelade föreläsningarna.

Utbildning

Ämnet statsvetenskap handlar i grova drag om politik, makt och demokrati. Vid avdelningen för statsvetenskap finns kurser i statsvetenskap inom utbildningsprogram och fristående kurser. De ges på grundläggande och avancerad nivå. 

Avdelningen har kurser inom programmen Politices kandidat (Pol. kand.), samhällskunskap i lärarutbildningen, statsvetenskapligt masterprogram och Master in International and European relations. Våra utbildningar har fått omdömet "hög kvalitet" av Universitetskanslersämbetet.

Utbildningsprogrammen

Fristående kurser

Statsvetenskap 1 - kurspaket, 30 hp

Kurspaketet innehåller: Introduktion till politikstudiet, 3 hp, Politisk teori, 6 hp, Det svenska politiska systemet, 7,5 hp, Politiska system i jämförande perspektiv, 6 hp samt Internationell politik, 7,5 hp. Kursernas mål är att ge grundläggande...

Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs, 30 hp

Kurspaket Statsvetenskap 2 innehåller: Statsvetenskaplig metod 1, 7,5 hp; en av kurserna: Politisk teori, 7,5 hp, Internationell politik, 7,5 hp, Jämförande politik och förvaltning, 7,5 hp, Svensk politik, 7,5 hp eller European Politics, 7,5 hp; S...

Statsvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

Denna kurs innebär både en breddning och fördjupning av tidigare inhämtade metodkunskaper. Särskilt betoning ligger på att introducera foch praktiskt tillämpa kvantitavia metoder i studiet av politik, men kursen behandlar även olika kvalitativa me...

Mariana S Gustafsson doktor i statsvetenskap

Forskarutbildning inom statsvetenskap

Statsvetenskap är vetenskap om staten i vid mening. Det handlar om demokrati, politik, makt och offentlig förvaltning. Vid LiU bedrivs mycket forskning om politik.

Forskning

Forskning i statsvetenskap

Statsvetenskap är ett samhällsvetenskapligt ämne som är inriktat på studier av politik, makt och demokrati. Starka forskningsområden är IT-utveckling i offentlig förvaltning, medborgares politiska deltagande och representation, nya styrformer och processer i och med fler globala utmaningar samt lokal och regional politik och förvaltning.

Ett urval av våra forskningsprojekt

Närbild på en hand som har en handske på sig och bygger ett hus.

Politik och policyprocesser för grön energiomställning och klimatneutralitet

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om processerna för beslutsfattande och policyförändring avseende resurs- och energieffektiva byggnader på EU-nivå.

Stetoskop som ligger bredvid en laptop

Digital förvaltning - ny teknik, organisationsmodeller, värden och lärande

Forskningen om digital förvaltning handlar om hur nya former av digital offentlig service skapar nya relationer till medborgare och hur medborgare i sin vardag använder tjänsterna.

Ett barn leker med surfplatta

Digitalisering i nya offentligheter-DINO

Samverkansprojektet Digitala kompetenser syftar till att belysa, skapa kunskap om och diskutera hur digitaliseringen påverkar vår demokrati och då särskilt i lokalsamhällen.

Samverkan

Kontakta oss

Adress

Besöksadress

Avdelningen för statsvetenskap
Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för statsvetenskap
581 83 Linköping

LiU som arbetsplats

Organisation