Statsvetenskap (STATSV)

Vid Avdelningen för statsvetenskap finns forskning och utbildning på grundläggande och avancerad nivå. 

Utbildning

Ämnet statsvetenskap handlar i grova drag om politik, makt och demokrati. Vid avdelningen för statsvetenskap finns kurser i statsvetenskap inom utbildningsprogram och fristående kurser. De ges på grundläggande och avancerad nivå. 

Avdelningen har kurser inom programmen Politices kandidat (Pol. kand.), samhällskunskap i lärarutbildningen, statsvetenskapligt masterprogram och Master in International and European relations. Våra utbildningar har fått omdömet "hög kvalitet" av Universitetskanslerämbetet.

Utbildningsprogrammen

Fristående kurser

Forskning och forskarutbildning

Forskning i statsvetenskap

Statsvetenskap är ett samhällsvetenskapligt ämne som är inriktat på studier av politik, makt och demokrati. Starka forskningsområden är IT-utveckling i offentlig förvaltning, medborgares politiska deltagande och representation, nya styrformer och processer i och med fler globala utmaningar samt lokal och regional politik och förvaltning.

Kontakt

Adress

Besöksadress

Avdelningen för statsvetenskap

Linköpings universitet
Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet

Avdelningen för statsvetenskap
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
581 83 Linköping

Nyheter, artiklar och kalender

Kalender

2 Oktober 2019

Senaste nyheter

Om institutionen