För Centrala Tema består ekonomiarbetet av bokslutsarbete samt analyser av olika slag.

För Tema Barn och Tema Teknik och Social förändring jobbar jag nära forskarna med kalkyler, projektuppföljning och projektredovisning. Har kontakt med externa forskningsfinansiärer i de forskningsprojekt som är aktuella inom avdelningarna samt inför nya forskningsprojekt. Det ingår även bokslut samt budgetarbete.

Relaterade medarbetare