Fotografi av Eva Johansson-Moren

Eva Johansson-Moren

Ekonom

Jag arbetar med ekonomi för centrala institutionen Tema samt för Tema Barn och Tema Teknik och Social förändring.

För centrala Tema består ekonomiarbetet av bokslutsarbete samt analyser av olika slag.

För Tema Barn och Tema Teknik och Social förändring jobbar jag nära forskarna med kalkyler, projektuppföljning och projektredovisning. Har kontakt med externa forskningsfinansiärer i de forskningsprojekt som är aktuella inom avdelningarna samt inför nya forskningsprojekt. Det ingår även bokslut samt budgetarbete.

Relaterade medarbetare