Avdelningen för verksamhetsstöd (TEMVS)

Medarbetarna vid Avdelningen för verksamhetsstöd stödjer verksamheten inom flera områden, både på avdelningsnivå och central nivå. Vi ser till att verksamheten efterlever gällande lagar, policyer och rutiner. Våra ledord är kompetens, effektivitet, delaktighet och god arbetsmiljö.

Vi arbetar inom följande områden


 • Ekonomi
 • Forskning
 • IT-support
 • Kommunikation
 • Ledningsstöd
 • Personal/HR
 • Registratur och arkivering
 • Samverkan
 • Studievägledning
 • Servicetjänster
 • Utbildning

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Alla anställda inom verksamhetsstöd Tema
Visa/dölj innehåll

Om institutionen
Visa/dölj innehåll