Avdelningen för verksamhetsstöd (TEMVS)

Medarbetarna vid Avdelningen för verksamhetsstöd stödjer verksamheten inom flera områden, både på avdelningsnivå och central nivå. Vi ser till att verksamheten efterlever gällande lagar, policyer och rutiner. Våra ledord är kompetens, effektivitet, delaktighet och god arbetsmiljö.

Vi arbetar inom följande områden

  • Ekonomi
  • Forskning
  • Ledningsstöd
  • Personal/HR
  • Registratur och arkivering
  • Samverkan
  • Servicetjänster
  • Utbildning

Kontakta oss

Alla anställda inom verksamhetsstöd Tema

Om institutionen