Mina huvudsakliga ansvarsområden

 • Budget och prognos 
 • Bokslutsarbete 
 • Löpande redovisning och uppföljningar
 • Hantering av EU-projekt
 • Ekonomiska rapporter baserade på verksamhetens behov
 • Projektredovisning samt rapportering till både interna och externa intressenter
 • Granskning av fullkostnadskalkyler och stöd inför projektansökningar
 • Systemstöd och lokal administratör för Raindance
 • Bevakning och tillämpning av ekonomiska regelverk
 • Bevakning av IDA:s ekonomi-brevlåda i Outlook
 • Ekonomigenomgångar med kostnadsställeansvariga inför varje tertialbokslut
 • Ingår i referensgruppen för projekthantering som samordnas av PEA
 

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats