Fotografi av Fengling Zhang

Fengling Zhang

Professor

En handledares roll är att skapa grogrunden för starka forskare.

Presentation

Fengling Zhang är professor inom organisk elektronik med fokus på organiska solceller. Hon utnämndes 2014 av Thomson Reuters till en av Linköpings universitets två Thomson Reuters Highly Cited Researchers. Hennes publikationer är bland de 1 % mest citerade forskarna i världen inom ämnet.

Handledning

Att handleda doktorander och post-docs är bland det mest givande man kan göra som senior forskare. Handledningen ger mig tillfälle att hjälpa unga forskare att växa in i sin roll samtidigt som vi pressar forskningens framkant ytterligare en liten bit framåt.

Min egen bakgrund är från Kina, där handledningsmetoderna skiljer sig starkt från Sverige. Det har gett mig perspektivet att se möjligheterna i olika metoder av handledning. Genom att plocka det bästa ur flera världar och slå samman olika kulturella och akademiska bakgrunder kan jag uppnå intressanta synergier. Samtidigt kan jag ge mina studenter fördelen av utbyggda vetenskapliga nätverk i flera världsdelar.

Jag ser mig själv som en närvarande handledare, en handledare som stöttar utan att ta över projektet. Som professor och kvinna är jag även mycket väl medveten om de hinder som kan finnas för kvinnliga doktorander och doktorer, kanske inte så mycket i Sverige där vi jobbar aktivt med jämställdhet, men i världen. Ibland behövs det lite extra stöd, ett extra vitsord eller två för att få in foten, och jag månar om att stödja mina doktorander inom deras akademiska nätverksbyggande där det behövs.

Samtidigt anser jag att det är viktigt att handledaren hjälper sina studenter att hitta sina egna styrkor och skapa sig ett akademiskt oberoende som låter dem följa sina intressen och till fullo utforska hypoteser även när de går emot etablerade akademiska sanningar. För det är det som är handledarens roll i sammanhanget: att skapa grogrunden för framtidens starka forskare.

Forskning

Professor Fengling Zhangs forskning kretsar kring tryckta organiska solceller. Dessa är mycket kostnadseffektiva jämfört med vanliga kiselbaserade solceller och använder inga sällsynta jordartsmetaller.

Därför är organiska solceller mer miljövänliga än klassiska solceller. Eftersom organiska solceller trycks på ett substrat med hjälp av beprövad rotationspressteknik som överför en lösning till substratet, blir de både billigare och snabbare att tillverka. De kan även tillverkas på ett flexibelt substrat, vilket gör att man kan applicera solceller, i form av tunna filmer, på mjuka eller böjda ytor.

Bland prof. Fengling Zhangs specifika forskningsintressen finns:

 • Utveckling av nya material för organisk elektronik, såsom polymerer och lösliga molekyler samt alternativa substrat.
 • Att utforska sambandet mellan effektivitet och optisk bandbredd, samt nya polymerers optiska och elektriska egenskaper.
 • Studier av elektrisk laddning och rekombination i organiska solceller.
 • Utveckling av organiska solceller för lågenergiförbrukningsapplikationer.
 • Integrerade organiska multifunktionella applikationer.
 • Detektering av bioluminescens genom organiska fotoceller.

Projekt

Smarta Fönster

Bland professor Fengling Zhangs nuvarande projekt redo för kommersialisering finns ett elektrovoltanskt "Smart Fönster", en organisk film som appliceras på fönster och kan ändra färg efter behov. Till exempel kan smarta fönster fungera som persienner genom att stänga ute delar av solljuset varma sommardagar och släppa igenom allt tillgängligt ljust när det blir mörkare utomhus. Det Smarta Fönstret är underhållsfritt och drivs av mikroskopiska organiska solceller inbyggda i filmen.

Bioelektronik för Diagnosticering av Cancer

Tillsammans med Dr. Wing Cheung Mak vid Biosensor och Bioelektronik center vid Linköpings universitet, samt Prof. Xiao-Feng Sun vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin utvecklar Fengling Zhang ett system för att detektera självlysande biomolekyler, som används som markörer för cancer, med hjälp av organiska fotodetektorer. Självlysande, biologiska cancermarkörer finns men behöver idag stora, specialiserade maskiner för att upptäckas. Om man i stället kan använda organiska fotoceller för att upptäcka ljuset kommer man att kunna utveckla snabba och kostnadseffektiva test som möjliggör upptäckt av cancer på ett tidigt stadium.

Publikationer

2023

Xinxin Xia, Le Mei, Chengliang He, Zeng Chen, Nannan Yao, Minchao Qin, Rui Sun, Zhenzhen Zhang, Yuyu Pan, Yiqun Xiao, Yuze Lin, Jie Min, Fengling Zhang, Haiming Zhu, Jean-Luc Bredas, Hongzheng Chen, Xian-Kai Chen, Xinhui Lu (2023) Revealing the crystalline packing structure of Y6 in the active layer of organic solar cells: the critical role of solvent additives Journal of Materials Chemistry A, Vol. 11, s. 21895-21907 Vidare till DOI
Nannan Yao, Qunping Fan, Zewdneh Genene, Heng Liu, Yuxin Xia, Guanzhao Wen, Yusheng Yuan, Ellen Moons, Jan van Stam, Wei Zhang, Xinhui Lu, Ergang Wang, Fengling Zhang (2023) In Situ Study the Dynamics of Blade-Coated All-Polymer Bulk Heterojunction Formation and Impact on Photovoltaic Performance of Solar Cells Solar RRL, Vol. 7, Artikel 2201134 Vidare till DOI
Leiqiang Qin, Jianxia Jiang, Lintao Hou, Fengling Zhang, Johanna Rosén (2023) Thick Electrodes of a Self-Assembled MXene Hydrogel Composite for High-Rate Energy Storage Energy & Environmental Materials, Artikel e12653 Vidare till DOI

2022

Yanfeng Liu, Qunping Fan, Heng Liu, Ishita Jalan, Yingzhi Jin, Jan van Stam, Ellen Moons, Ergang Wang, Xinhui Lu, Fengling Zhang, Olle Inganäs (2022) In Situ Optical Spectroscopy Demonstrates the Effect of Solvent Additive in the Formation of All-Polymer Solar Cells The Journal of Physical Chemistry Letters, Vol. 13, s. 11696-11702 Vidare till DOI
Leiqiang Qin, Jianxia Jiang, Lintao Hou, Fengling Zhang, Johanna Rosén (2022) MXene-based multifunctional smart fibers for wearable and portable electronics Journal of Materials Chemistry A, Vol. 10, s. 12544-12550 Vidare till DOI

Nyheter

Akademiska positioner

 • 2014-nuvarande: Professor, Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi (IFM), Linköpings universitet (LiU), Sverige
 • 2013-2014: Biträdande professor, IFM, LiU, Sweden
 • 2008-2013: Universitetslärare, IFM, LiU, Sweden
 • 2005-2008: Gästföreläsare, IFM, LiU, Sweden
 • 2003-2005: Gästlärare, IFM, LiU, Sweden
 • 2000-2002: Postdoc, IFM, LiU, Sweden
 • 1998-2000: Postdoc, Dept. of Applied Chemistry, Osaka University, Japan
 • 1987-1994: Föreläsare, Dept. of Physics, Beijing Jiaotong University, Beijing, Kina
 • 1985-1987: Assistent, Dept. of Physics, Beijing Jiaotong University, Beijing, Kina

Tidigare projekt

 • Solution-processed Small Molecule Bulk Heterojunction Solar Cells, Swedish Energy Agency, € 413,317, 2011-2014
 • Researcher qualification in two complementary international environments, Sweden’s Innovation Agency (VINNOVA), €324,636, 2009-2014
 • Solar Cells Based on Hybrid Zinc Oxide and Conjugated Polymer, Swedish Energy Agency, € 259,703, 2009-2012
 • Improve the efficiency of polymer solar cells by controlling morphology and synthesizing polymers with high mobility, Swedish Research Council, €64,931, 2009-2012

Nationella och internationella samarbeten

 • Chalmers
 • Lunds universitet
 • Karlstads universitet
 • KTH
 • Georgia Institute of Technology, USA
 • Stanford University, USA
 • Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, Tyskland
 • Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Kina
 • Beijing Normal University, Kina
 • Tianjin University of Technology, Kina
 • Jilin University, Kina
 • Zhejiang University, Kina
 

Publikationer

2023

Xinxin Xia, Le Mei, Chengliang He, Zeng Chen, Nannan Yao, Minchao Qin, Rui Sun, Zhenzhen Zhang, Yuyu Pan, Yiqun Xiao, Yuze Lin, Jie Min, Fengling Zhang, Haiming Zhu, Jean-Luc Bredas, Hongzheng Chen, Xian-Kai Chen, Xinhui Lu (2023) Revealing the crystalline packing structure of Y6 in the active layer of organic solar cells: the critical role of solvent additives Journal of Materials Chemistry A, Vol. 11, s. 21895-21907 Vidare till DOI
Nannan Yao, Qunping Fan, Zewdneh Genene, Heng Liu, Yuxin Xia, Guanzhao Wen, Yusheng Yuan, Ellen Moons, Jan van Stam, Wei Zhang, Xinhui Lu, Ergang Wang, Fengling Zhang (2023) In Situ Study the Dynamics of Blade-Coated All-Polymer Bulk Heterojunction Formation and Impact on Photovoltaic Performance of Solar Cells Solar RRL, Vol. 7, Artikel 2201134 Vidare till DOI
Leiqiang Qin, Jianxia Jiang, Lintao Hou, Fengling Zhang, Johanna Rosén (2023) Thick Electrodes of a Self-Assembled MXene Hydrogel Composite for High-Rate Energy Storage Energy & Environmental Materials, Artikel e12653 Vidare till DOI