Avdelningen Elektroniska och fotoniska material (EFM)

Forskning inom elektroniska och fotoniska material fokuserar på utveckling av organisk elektronik för energiomvandling och lagring.

Inom avdelningen elektroniska och fotoniska material (EFM) undersöker vi komponenter och material med möjliga tillämpningar inom elektronik och fotonik, till exempel som ljusdioder, solceller eller inom spintronik. Forskningen spänner över en mängd olika typer av material (både oorganiska och organiska inklusive bioorganiska) och både grundforskning och tillämpad forskning finns representerad.

Forskningen på avdelningen utförs inom tre enheter: Biomolekylär och organisk elektronik (EFM-BIO), Funktionella elektroniska material (EFM-FEM) samt
Optoelektronik (EFM-OE)

Forskning

Forskarutbildning

Mer om vår forskning

Kontakta oss

Medarbetare

Tillbaka till IFM