Avdelningen Elektroniska och fotoniska material (EFM)

Forskning inom elektroniska och fotoniska material fokuserar på utveckling av organisk elektronik för energiomvandling och lagring.

Inom avdelningen elektroniska och fotoniska material (EFM) undersöker vi komponenter och material med möjliga tillämpningar inom elektronik och fotonik, till exempel som ljusdioder, solceller eller inom spintronik. Forskningen spänner över en mängd olika typer av material (både oorganiska och organiska inklusive bioorganiska) och både grundforskning och tillämpad forskning finns representerad.

Forskningen på avdelningen utförs inom tre enheter: Biomolekylär och organisk elektronik (EFM-BIO), Funktionella elektroniska material (EFM-FEM) samt
Optoelektronik (EFM-OE)

Forskning

Forskarutbildning

Mer om vår forskning

bild på Dr. Max Karlsson

Dubbelt prisad avhandling i högaktuelltaktuellt ämne

Max Karlsson, disputerad vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) på Linköpings universitet, har blivit dubbelbelönad för sin avhandling om dynamiken i blå-emitterande metall-halid-perovskiter för lysdioder.

Från labbet till kommersiell produkt – en lång och snårig väg

I ett laboratorium på Linköpings universitet jobbar forskare med att skapa framtidens solceller. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt ska försöka hitta sätt att göra det kommersiellt.

Postdoktor Rui Zhang i laboratoriet

Solcellsmaterial kan hjälpa självkörande bilar i mörkret

Forskare vid LiU har utvecklat en typ av sensor som kan upptäcka så kallat cirkulärt polariserande rött ljus. Studien banar väg för mer tillförlitliga självkörande fordon och andra användningsområden där mörkerseende är viktigt.

Kontakta oss

Medarbetare

Tillbaka till IFM