Fotografi av Florence Sjögren

Florence Sjögren

Jag arbetar på flödesenheten som är hem till Sveriges första masscytometer, CyTOF 2 från DVS Sciences/Fluidigm. 

Flödescytometri

Mina huvudsakliga ansvarsområden inom CyTOF teknologi handlar om att vara behjälplig med planering av forskningsprojekt, metodutveckling och skötsel av instrument.

Flödesenheten är hem till Sveriges första masscytometer, en CyTOF 2 från DVS Sciences/Fluidigm, som är en del av en nationell forskningsresurs för masscytometri.

Masscytometern ersätter fluorokromer med lantanidisotoper och skiljer på isotopernas massa genom time-of-flight masspektrometrisk mätning. Problem med autofluorescens och spektralt överlapp elimineras därmed och i dagsläget finns kring 40 isotoper som kan konjugeras till antikropp, samt möjlighet till live/dead-märkning. Dock förlorar man möjligheten att karaktärisera cellers morfologi i och med att de förstörs och endast isotoperna detekteras.

Linköping är en nod i Science for Life Laboratory, Affinity Proteomics.

Flödescytometri kan användas för att mäta fysiska och biologiska egenskaper hos enstaka celler i suspension, cellens storlek, granuläritet, receptorer på cellytan, proteiner inuti cellen och DNA är exempel på parametrar som kan studeras.

För närvarande består instrumentparken av fyra flödescytometrar varav två kan sortera celler. Den här typen av komplexa och känsliga instrument kräver körkort för att kunna använda.