Fotografi av Fredrick Andersson

Fredrick Andersson

Administrativ chef, Avdelningschef, Enhetschef

Jag arbetar med verksamhetsstödet (VS) på IEI; administration, ekonomi, registratur, lokaler och verkstäder. VS ska ge bästa möjliga förutsättningar för IEI:s uppdrag. Tillsammans skapar vi en miljö präglad av tillit, engagemang och samverkan.

Organisation