Verksamhetsstöd (VS)

Avdelningen för verksamhetsstöd vid IEI ger professionellt och ändamålsenligt administrativt och tekniskt stöd till medarbetare och studenter med syfte att stödja forskning och grundutbildning och för att bidra till att skapa attraktiva akademiska miljöer.

Vid Avdelningen för verksamhetsstöd arbetar idag ett femtiotal medarbetare med den verksamhetsnära och centrala administrationen. Besök våra medarbetarsidor för att läsa om våra arbetsuppgifter och uppdrag. Vi har delat in den centrala administrationen vid IEI efter olika funktioner. Där hittar du också våra kontaktuppgifter.

Avdelningschef
Visa/dölj innehåll

Arkivansvarig
Visa/dölj innehåll

Registratur
Visa/dölj innehåll

Ekonomifunktion
Visa/dölj innehåll

HR-funktion
Visa/dölj innehåll

Forsknings- och forskarutbildningsadministration
Visa/dölj innehåll

Inköp och upphandling
Visa/dölj innehåll

IEI:s verkstäder
Visa/dölj innehåll

Infrastruktur och arbetsmiljö
Visa/dölj innehåll

Kommunikation
Visa/dölj innehåll

Studievägledning
Visa/dölj innehåll

Verksamhetsnära utbildnings- och forskningsadministration
Visa/dölj innehåll

Samtliga medarbetare på avdelningen
Visa/dölj innehåll

Om institutionen
Visa/dölj innehåll