Verksamhetsstöd (VS)

Avdelningen för verksamhetsstöd vid IEI ger professionellt och ändamålsenligt administrativt och tekniskt stöd till medarbetare och studenter med syfte att stödja forskning och grundutbildning och för att bidra till att skapa attraktiva akademiska miljöer.

Vid Avdelningen för verksamhetsstöd arbetar idag ett femtiotal medarbetare med den verksamhetsnära och centrala administrationen. Besök våra medarbetarsidor för att läsa om våra arbetsuppgifter och uppdrag. Vi har delat in den centrala administrationen vid IEI efter olika funktioner. Där hittar du också våra kontaktuppgifter.

Avdelningschef

Arkivansvarig

Registratur

Ekonomifunktion

HR-funktion

Forsknings- och forskarutbildningsadministration

Inköp och upphandling

Infrastruktur och arbetsmiljö

IEI:s verkstäder

Kommunikation

Studievägledning

Verksamhetsnära utbildnings- och forskningsadministration

Om institutionen