Verksamhetsstöd (VS)

Avdelningen för verksamhetsstöd vid IEI ger professionellt och ändamålsenligt administrativt och tekniskt stöd till medarbetare och studenter med syfte att stödja forskning och grundutbildning och för att bidra till att skapa attraktiva akademiska miljöer.

Vid Avdelningen för verksamhetsstöd arbetar idag ett femtiotal medarbetare med den verksamhetsnära och centrala administrationen.

Besök våra medarbetarsidor för att läsa om våra arbetsuppgifter och uppdrag.

Vi har delat in den centrala administrationen vid IEI efter olika funktioner. Där hittar du också våra kontaktuppgifter.

Kommunikatörer och studievägledare har en annan organisatorisk tillhörighet än IEI, men deras uppdrag är knutna till vår institution.

Arkiv och registratur

Ekonomifunktion

Forskning och forskarutbildning

HR-funktion

Infrastruktur och lokalfrågor

Kommunikationsfunktion

Studievägledning

Teknik och verkstäder

Verksamhetsnära administration

Samtliga medarbetare på avdelningen

Från IEI-Nytt

Johanna Hagander
Johanna Hagander i metallverkstaden. Per Johansson

Hur är det att vara den enda kvinnan bland manliga kollegor i verkstaden?

– Jag har arbetat i verkstäder i många år och det har aldrig varit något bekymmer för mig att det mest är män inom svetsyrket. Jag glömmer liksom bort att jag är den enda tjejen. Men jag märker ju att det är många som är imponerade över mitt yrkesval fastän jag själv inte tänker på det. Jag har aldrig känt mig orättvist behandlad på något sätt. Det är snarare så att jag får beröm och uppskattning.

Utdrag ur artikel om Johanna Hagander i
IEI-Nytt (nyhetsbrev för medarbetare vid IEI),
2020-11-12.

Organisation