Fotografi av Fredrik Falkenström

Fredrik Falkenström

Universitetslektor

Mitt forskningsområde handlar om vad som är hjälpsamt i psykoterapi, med fokus på metodövergripande faktorer som patient-terapeut relationen och patient- och terapeutvariabler. Jag undervisar och handleder på Psykolog- och Psykoterapeutprogrammen.

Vad är verksamt i psykoterapi?

Min forskning handlar om verksamma mekanismer i psykoterapi, främst om patient-terapeutrelationens kvalitet och patienters förmåga till mentalisering. Många psykoterapiforskare är upptagna med att hitta den bästa behandlingsmetoden, men det vanligaste forskningsresultatet är att olika metoder ger ungefär lika bra resultat. Samtidigt finns mycket utrymme för förbättrade effekter, då i genomsnitt bara ungefär hälften av patienter som genomgår forskningsstudier brukar uppvisa mätbara förbättringar. För att kunna utveckla psykoterapin tror jag att det är nödvändigt att studera variabler som inte skiljer metoderna från varandra, men som kan ha betydelse för utfall.

Jag är även intresserad av metodutveckling för att bättre kunna undersöka orsak-verkansamband även när experimentell manipulation inte är möjlig, samt för att undersöka skillnader mellan patienter i vilka processer som är viktigast för terapins utfall. Ett annat intresseområde är kulturella skillnader i hur psykisk ohälsa upplevs och tolkas, samt vad detta kan få för betydelse för patient-terapeutrelationen och behandlingens effektivitet.

PublikationerVisa/dölj innehåll

Falkenström, F., Kuria, M. W., Othieno, C. J., & Kumar, M. (2018). Working alliance predicts symptomatic improvement in public hospital delivered psychotherapy in Nairobi, Kenya. Journal of Consulting and Clinical Psychology. doi:10.1037/ccp0000363

Holmqvist Larsson, M., Falkenström, F., Andersson, G., & Holmqvist , R. (2018). The Alliance and Rupture Observation Scale (AROS): Development and validation of an alliance and rupture measure for repeated observations within psychotherapy sessions. Journal of Clinical Psychology. doi:10.1002/jclp.22704

Falkenström, F., Kumar, M., Zahid, A., Kuria, M., & Othieno, C. (2018). Factor analysis of the Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measures (CORE-OM) in a Kenyan sample. BMC Psychology, 6(1), 48. doi:10.1186/s40359-018-0260-1

2021

Organisation Visa/dölj innehåll