Avdelningen för psykologi (PSY)

Psykologi, läran om människans tänkande och beteende, är ett ämne som ständigt fascinerar. Vid Avdelningen för psykologi utbildar vi psykologer och psykoterapeuter som är rustade för att möta arbetslivets utmaningar och framtida klienter på bästa sätt. Men också kognitionsvetare och personer som fördjupat sig inom psykologiämnet som är redo att omsätta sina kunskaper i praktiken. Vår forskning bidrar bland annat med banbrytande kunskap kring behandling av psykisk ohälsa, kognitiva förmågor hos barn och vuxna, socialt samspel och grupprocesser. 

Forskning inom psykologi

Nyheter

Senaste publikationer

2023

Avdelningen för psykologis årsrapport 2022

Årsrapporten ger dig en överblick av den forskning som bedrivs på avdelningen. 

Psykologiavdelningen har flera forskare och forskningsgrupper. Vi täcker ett brett spektrum av ämnen inom psykologin, inklusive kognitiv, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, hälsopsykologi och klinisk psykologi. 

Utbildningar

Forskarutbildning

Psykologmottagningen

Kontakta oss

Medarbetare