Avdelningen för psykologi (PSY)

Psykologi, läran om människans tänkande och beteende, är ett ämne som ständigt fascinerar. Vid Avdelningen för psykologi utbildar vi psykologer och psykoterapeuter som är rustade för att möta arbetslivets utmaningar och framtida klienter på bästa sätt. Men också kognitionsvetare och personer som fördjupat sig inom psykologiämnet som är redo att omsätta sina kunskaper i praktiken. Vår forskning bidrar bland annat med banbrytande kunskap kring behandling av psykisk ohälsa, kognitiva förmågor hos barn och vuxna, socialt samspel och grupprocesser. 

Forskning inom psykologi

Fåglar som flyger i en formation över himlen.

Internationellt nätverk för välbefinnande

Vår forskning omfattar hela fältet om vetenskapen om välbefinnande inom olika populationer för att främja hälsa och minska stress inför 2000-talets utmaningar.

Tre barn äter lunch på förskola.

Förskolemåltider

Det  finns mycket prat om den pedagogiska måltiden men vad händer egentligen när barn och deras lärare äter tillsammans? Detta projekt undersöker hur multimodala resurser underhåller och stödjer ätbeteendet och social interaktion inom förskolan.

En person som kastar överbliven pasta i papperskorgen.

Smaka lite först: Kommunikativa strategier för minskat matsvinn i förskolans måltider

Att minska "tallrikssvinnet" under förskoleluncher är en hårfin balans mellan matpreferenser, mättnad och våga smaka på ny mat. I detta innovativa projekt undersöker vi vilka kommunikationsstrategier som kan bidra till att minska matsvinnet.

En grupp människor sitter i en trång och mörk lokal. De lyssnar på en talare.

WHOLE - Forskning om organisatorisk och social arbetsmiljö

Ledning, organisationsstruktur och belöningssystem är faktorer som kan påverka organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi undersöker hur dessa faktorer påverkar individers arbetsupplevelse, förekomst av mobbning, sjukskrivningsnivå och upplevd hälsa.

Kvinna sitter vid laptop och skriver.

Forskningsgruppen för internet, hälsa och klinisk psykologi

Forskningsgruppen arbetar kring en rad olika områden som ångest, depression och hälsoproblem som tinnitus och kronisk smärta. Många projekt arbetar med KBT-behandling via Internet.

En flykting.

SAHA - digitala insatser för psykisk ohälsa hos flyktingar

Insatser för att upptäcka och främja psykisk hälsa hos flyktingar – utveckling av och forskning på digitala verktyg för bedömning och behandling av ångest, depression, posttraumatisk stress, sömnproblem och migrationsrelaterad psykisk ohälsa.

Barn tittar på sina datorer och telefoner.

Att börja skolan i en digital värld

Skärmtid, teknikförbud och moralpanik - Hur påverkar vår digitala värld våra barns utveckling? Måste vi begränsa den tid vi och barnen använder oss av digitala media eller ger digitala media oss ett försprång i livet?

En äldre man och ett litet barn tittar på en mobiltelefon tillsammans. De sitter på en soffa i ett väntrum på ett sjukhus.

Att växa upp i en digital värld

Låter vi våra barn använda digitala media för mycket och för tidigt i livet? Innebär tillgången till den digitala världen en hjälp för små barn att lära sig om hur världen fungerar? Den är studien följer 100 barn från spädbarnsåldern och uppåt.

Regnbåge leksak.

Fysisk, psykisk och reproduktiv hälsa hos hbtq-personer under graviditet, födande och i tidigt föräldraskap

Forskningsprojektet följer hälsa och upplevelser hos hbtq-personer under graviditet, födande och i tidigt föräldraskap, för att bidra till viktig kunskap inom ett outforskat område, både i Sverige och internationellt.

Öppna seminarier

Seminarier- Psykologi

Öppna seminarier anordnade av Avdelningen för psykologi

Torsdag 11 April kl 15:15-16:30 Endre Sjøvold, professor, Norwegian University of Science and Technology
Lokal: Hus I Sal 101, Campus Valla, Linköping


Professor Sjøvold will give an overview of the most important trends in our field today, and draw lines back to Heydays of Small Group Research before the nineteen-eighties. He will talk about the use of sensor- and AI-technology to catch the dynamic aspects of group-life, and how complexity-science is challenging our present systemic paradigm. According to him we are now "facing a revolution in our field".

Sjøvold started his career collaborating with R.F. Bales (Harvard) and has contributed to dynamic theory to understand interaction in teams; the spin theory for groups. He has also developed standardized instruments and methods under the collective label SPGR (Systematizing the Person-Group Relation). The Norwegian Armed Forces are using Sjøvold's theories and methods since 2000. Over more than 40 years Sjøvold has worked with organizational change in multinationals, and with teams spanning from top level management to the workshop floor. In his lecture he will draw on his experience to exemplify theory.

Join this open seminar if you like to know the secret of creating High Performance Teams.

Nyheter

Gerhard Andersson på sitt kontor.

Forskning ska hjälpa oss att hålla våra nyårslöften

Förra året gav professor Gerhard Andersson sig själv i nyårslöfte att regelbundet åka skateboard. Nu drar han igång en forskningsstudie för att undersöka vad som kan få oss att hålla det vi lovar vid tolvslaget.

Man som kikar ut genom en persienn.

De faller lättare för konspirationsteorier

Människor som i första hand använder sin egen magkänsla för att avgöra vad som är sant och falskt har också lättare att hoppa på konspirationsteorier. Den slutsatsen drar forskare vid Linköpings universitet.

Idrottare håller händerna för huvudet och verkar skadad.

Idrotten bör ta mer ansvar för ungdomars hälsa menar forskare

Det kan fortfarande vara känsligt att prata om ätstörningar och psykisk ohälsa inom idrotten. Det visar nya studier som gjorts vid Linköpings universitet. Forskarna menar att hela idrottsrörelsen nu måste ta ett bredare grepp om ungdomars välmående.

Senaste publikationer

2024

Jenny Samuelsson, Gunilla Thunberg, Jakob Åsberg Johnels, Lisa Palmqvist, Mikael Heimann, Monica Reichenberg, Mats Lundälv, Emil Holmer (2024) The potential impact of literacy intervention on speech soundproduction in students with intellectual disability andcommunication difficulties Clinical Linguistics & Phonetics Vidare till DOI
Carolina Lundqvist, Örn Kolbeinsson, Anna Asratian, Tracey D Wade (2024) Untangling the relationships between age, gender, type of sport, perfectionistic self-presentation, and motivation on body satisfaction.: A cross-sectional study on aesthetic and non-aesthetic female and male athletes aged 10 to 22. BMJ Open Sport & Exercise Medicine Vidare till DOI
Gustav Tinghög, Emil Persson, Daniel Västfjäll (2024) Medical Homo Ignorans, Shared Decision Making, and Affective Paternalism: Balancing Emotion and Analysis in Health Care Choices Medical decision making Vidare till DOI
Emil Holmer, Jerker Rönnberg, Erkin Asutay, Carlos Tirado, Mattias Ekberg (2024) Facial mimicry interference reduces working memory accuracy for facial emotion expressions PLOS ONE, Vol. 19, s. e0306113-e0306113 Vidare till DOI
Asmae Doukani, Matteo Quartagno, Francesco Sera, Caroline Free, Ritsuko Kakuma, Heleen Riper, Annet Kleiboer, Arlinda Cerga-Pashoja, Anneke van Schaik, Cristina Botella, Thomas Berger, Karine Chevreul, Maria Matynia, Tobias Krieger, Jean-Baptiste Hazo, Stasja Draisma, Ingrid Titzler, Naira Topooco, Kim Mathiasen, Kristofer Vernmark, Antoine Urech, Anna Maj, Gerhard Andersson, Matthias Berking, Rosa Maria Banos, Ricardo Araya (2024) Comparison of the Working Alliance in Blended Cognitive Behavioral Therapy and Treatment as Usual for Depression in Europe: Secondary Data Analysis of the E-COMPARED Randomized Controlled Trial Journal of Medical Internet Research, Vol. 26, Artikel e47515 Vidare till DOI
Moa Jederström, Hanna Sandell, Örjan Dahlström, Kristina Faghner, Laura Korhonen, Carolina Lundqvist, Toomas Timpka (2024) 864 BO48 - Towards prevention of self-objectification in young female athletes on social media: instagram posting patterns of female elite athletes in aesthetic and non-aesthetic individual sports
Carolina Lundqvist, Anna Asratian, Tracey D Wade (2024) 563 EP098 - Untangling the relationships between age, gender, type of sport, perfectionistic self-presentation, and motivation on body satisfaction among female and male athletes aged 10-22 British Journal of Sports Medicine, s. A120-A120 Vidare till DOI
Carolina Lundqvist, David P. Schary, Jenny Jacobsson, Laura Korhonen, Toomas Timpka (2024) Aligning categories of mental health conditions with intervention types in high-performance sports: a narrative cornerstone review and classification framework Journal of Science and Medicine in Sport, Artikel JSAMS-02972 Vidare till DOI
Carolina Lundqvist, David P. Schary, Jenny Jacobsson, Laura Korhonen, Toomas Timpka (2024) Aligning categories of mental health conditions with intervention types in high-performance sports: a narrative cornerstone review and classification framework Journal of Science and Medicine in Sport Vidare till DOI
Tove Lundberg, Anna Malmquist, Matilda Wurm (2024) Exploring reflexive methodology as a pluralist approach to enhance mixed methods research on coping and livability among LGBTQ people in Sweden Qualitative Research in Psychology Vidare till DOI

Avdelningen för psykologis årsrapport 2022

Årsrapporten ger dig en överblick av den forskning som bedrivs på avdelningen. 

Psykologiavdelningen har flera forskare och forskningsgrupper. Vi täcker ett brett spektrum av ämnen inom psykologin, inklusive kognitiv, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, hälsopsykologi och klinisk psykologi. 

Utbildningar

Utbildningsprogrammet Psykologprogrammet

Psykologprogrammet, 300 hp

Psykologi är kunskapen om människans handlingar, tankar och känslor. Som psykolog kan du hjälpa människor att förstå vad de upplever, varför de gör som de gör och hur de kan åstadkomma en förändring.

Psykologi 1, grundkurs, 30 hp

Kursen syftar till att de studerande skall förvärva grundläggande kunskaper i psykologisk teori, och ge insikter i hur psykologisk kunskap kan tillämpas i olika vardagssituationer. Studerande som saknar kunskaper i matematik motsvarande sannolikhe...

Psykologi 2, fortsättningskurs, 30 hp

Kursen syftar till att de studerande skall förvärva fördjupade kunskaper inom några av psykologins huvudområden och illustrera psykologins tillämpning på praktiska problem. Kursen syftar också till att ge de studerande viss färdighetsträning i oli...

Forskarutbildning

Psykologmottagningen

Kontakta oss

Administration

Medarbetare