Avdelningen för psykologi (PSY)

Psykologi, läran om människans tänkande och beteende, är ett ämne som ständigt fascinerar. Vid Avdelningen för psykologi utbildar vi psykologer och psykoterapeuter som är rustade för att möta arbetslivets utmaningar och framtida klienter på bästa sätt. Men också kognitionsvetare och personer som fördjupat sig inom psykologiämnet som är redo att omsätta sina kunskaper i praktiken. Vår forskning bidrar bland annat med banbrytande kunskap kring behandling av psykisk ohälsa, kognitiva förmågor hos barn och vuxna, socialt samspel och grupprocesser. 

Forskning inom psykologi

Tre barn äter lunch på förskola.

Förskolemåltider

Det  finns mycket prat om den pedagogiska måltiden men vad händer egentligen när barn och deras lärare äter tillsammans? Detta projekt undersöker hur multimodala resurser underhåller och stödjer ätbeteendet och social interaktion inom förskolan.

En grupp människor sitter i en trång och mörk lokal. De lyssnar på en talare.

WHOLE - Forskning om organisatorisk och social arbetsmiljö

Ledning, organisationsstruktur och belöningssystem är faktorer som kan påverka organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi undersöker hur dessa faktorer påverkar individers arbetsupplevelse, förekomst av mobbning, sjukskrivningsnivå och upplevd hälsa.

Kvinna sitter vid laptop och skriver.

Forskningsgruppen för internet, hälsa och klinisk psykologi

Forskningsgruppen arbetar kring en rad olika områden som ångest, depression och hälsoproblem som tinnitus och kronisk smärta. Många projekt arbetar med KBT-behandling via Internet.

En flykting.

SAHA - digitala insatser för psykisk ohälsa hos flyktingar

Insatser för att upptäcka och främja psykisk hälsa hos flyktingar – utveckling av och forskning på digitala verktyg för bedömning och behandling av ångest, depression, posttraumatisk stress, sömnproblem och migrationsrelaterad psykisk ohälsa.

Barn tittar på sina datorer och telefoner.

Att börja skolan i en digital värld

Skärmtid, teknikförbud och moralpanik - Hur påverkar vår digitala värld våra barns utveckling? Måste vi begränsa den tid vi och barnen använder oss av digitala media eller ger digitala media oss ett försprång i livet?

En äldre man och ett litet barn tittar på en mobiltelefon tillsammans. De sitter på en soffa i ett väntrum på ett sjukhus.

Att växa upp i en digital värld

Låter vi våra barn använda digitala media för mycket och för tidigt i livet? Innebär tillgången till den digitala världen en hjälp för små barn att lära sig om hur världen fungerar? Den är studien följer 100 barn från spädbarnsåldern och uppåt.

Regnbåge leksak.

Fysisk, psykisk och reproduktiv hälsa hos hbtq-personer under graviditet, födande och i tidigt föräldraskap

Forskningsprojektet följer hälsa och upplevelser hos hbtq-personer under graviditet, födande och i tidigt föräldraskap, för att bidra till viktig kunskap inom ett outforskat område, både i Sverige och internationellt.

Människor på en strand.

Socialpsykologi

På Avdelningen för psykologi finns ett nätverk med forskare och som har ett gemensamt intresse för socialpsykologi. Forskningsintresset handlar om hur individer, grupper och organisationer fungerar i olika sociala sammanhang och kontexter.

Två pilar, en som visar till vänster och en som visar till höger

Kognitiv psykologi - beslutsfattande, emotion, perception

Hur uppkommer känslor och hur påverkar de oss i vardagen? Vår forskningsgrupp studerar detta med hjälp av olika psykologiska undersökningsmetoder.

Öppna seminarier

Seminarier- Psykologi

Öppna seminarier anordnade av Avdelningen för psykologi

Vi återkommer med information om kommande seminarier.

Nyheter

Gerhard Andersson på sitt kontor.

Forskning ska hjälpa oss att hålla våra nyårslöften

Förra året gav professor Gerhard Andersson sig själv i nyårslöfte att regelbundet åka skateboard. Nu drar han igång en forskningsstudie för att undersöka vad som kan få oss att hålla det vi lovar vid tolvslaget.

Man som kikar ut genom en persienn.

De faller lättare för konspirationsteorier

Människor som i första hand använder sin egen magkänsla för att avgöra vad som är sant och falskt har också lättare att hoppa på konspirationsteorier. Den slutsatsen drar forskare vid Linköpings universitet.

Idrottare håller händerna för huvudet och verkar skadad.

Idrotten bör ta mer ansvar för ungdomars hälsa menar forskare

Det kan fortfarande vara känsligt att prata om ätstörningar och psykisk ohälsa inom idrotten. Det visar nya studier som gjorts vid Linköpings universitet. Forskarna menar att hela idrottsrörelsen nu måste ta ett bredare grepp om ungdomars välmående.

Senaste publikationer

2024

Fredrik Falkenstrom, Jonatan Bjeren, Fredrik Bjorklund, Rolf Holmqvist, Annika Ekeblad (2024) Patient Attachment and Reflective Functioning as Predictors for Therapist In-Session Feelings Journal of counseling psychology Vidare till DOI
Ali Sarkohi (2024) Avslutande ord Ögonblick av suicidalitet, s. 321-324
Morten Birkeland Nielsen, Stale Valvatne Einarsen, Sana Parveen, Michael Rosander (2024) Witnessing workplace bullying - A systematic review and meta-analysis of individual health and well-being outcomes Aggression and Violent Behavior, Vol. 75, Artikel 101908 Vidare till DOI
Lind Alexander, Cao Yang, Hugo Hesser, Hardstedt Maria, Jansson Stefan, Lernmark Ake, Sundqvist Martin, Tevell Staffan, Tsai Cheng-ting, Wahlberg Jeanette, Jendle Johan (2024) Anxiety, depression and quality of life in relation to SARS-CoV-2 antibodies in individuals living with diabetes during the second wave of COVID-19 DIABETES EPIDEMIOLOGY AND MANAGEMENT, Vol. 13, Artikel 100194 Vidare till DOI
Gerhard Andersson (2024) The latest developments with internet-based psychological treatments for depression Expert Review of Neurotherapeutics, Vol. 24, s. 171-176 Vidare till DOI
Madalina Vlasceanu, Kimberly C. Doell, Joseph B. Bak-Coleman, Boryana Todorova, Michael M. Berkebile-Weinberg, Samantha J. Grayson, Yash Patel, Danielle Goldwert, Yifei Pei, Alek Chakroff, Ekaterina Pronizius, Karlijn L. van den Broek, Denisa Vlasceanu, Sara Constantino, Michael J. Morais, Philipp Schumann, Steve Rathje, Ke Fang, Salvatore Maria Aglioti, Mark Alfano, Andy J. Alvarado-Yepez, Angélica Andersen, Frederik Anseel, Matthew A. J. Apps, Chillar Asadli, Fonda Jane Awuor, Flavio Azevedo, Piero Basaglia, Jocelyn J. Bélanger, Sebastian Berger, Paul Bertin, Michał Białek, Olga Bialobrzeska, Michelle Blaya-Burgo, Daniëlle N. M. Bleize, Simen Bø, Lea Boecker, Paulo S. Boggio, Sylvie Borau, Björn Bos, Ayoub Bouguettaya, Markus Brauer, Cameron Brick, Tymofii Brik, Roman Briker, Tobias Brosch, Ondrej Buchel, Daniel Buonauro, Radhika Butalia, Héctor Carvacho, Koppel Lina, Daniel Västfjäll, Gustav Tinghög (2024) Addressing climate change with behavioral science: A global intervention tournament in 63 countries Science Advances, Vol. 10 Vidare till DOI
Erik Aspeqvist, Hedvig Andersson, Laura Korhonen, Örjan Dahlström, Maria Zetterqvist (2024) Measurement and stratification of nonsuicidal self-injury in adolescents BMC Psychiatry, Vol. 24, Artikel 107 Vidare till DOI
Ali Sarkohi, Jan Beskow (2024) Ögonblick av suicidalitet: en inledning Ögonblick av suicidalitet, s. 17-31
Ali Sarkohi, Jan Beskow (Redaktörskap) (2024) Ögonblick av suicidalitet
Hedvig Andersson, E. Svensson, A. Magnusson, Rolf Holmqvist, Maria Zetterqvist (2024) Young adults looking back at their experiences of treatment and care for nonsuicidal self-injury during adolescence: a qualitative study Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, Vol. 18, Artikel 16 Vidare till DOI

Avdelningen för psykologis årsrapport 2022

Årsrapporten ger dig en överblick av den forskning som bedrivs på avdelningen. 

Psykologiavdelningen har flera forskare och forskningsgrupper. Vi täcker ett brett spektrum av ämnen inom psykologin, inklusive kognitiv, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, hälsopsykologi och klinisk psykologi. 

Utbildningar

Utbildningsprogrammet Psykologprogrammet

Psykologprogrammet, 300 hp

Psykologi är kunskapen om människans handlingar, tankar och känslor. Som psykolog kan du hjälpa människor att förstå vad de upplever, varför de gör som de gör och hur de kan åstadkomma en förändring.

Psykologi 1, grundkurs, 30 hp

Kursen syftar till att de studerande skall förvärva grundläggande kunskaper i psykologisk teori, och ge insikter i hur psykologisk kunskap kan tillämpas i olika vardagssituationer. Studerande som saknar kunskaper i matematik motsvarande sannolikhe...

Psykologi 2, fortsättningskurs, 30 hp

Kursen syftar till att de studerande skall förvärva fördjupade kunskaper inom några av psykologins huvudområden och illustrera psykologins tillämpning på praktiska problem. Kursen syftar också till att ge de studerande viss färdighetsträning i oli...

Forskarutbildning

Psykologmottagningen

Kontakta oss

Kenny Skagerlund är biträdande avdelningschef och Gerhard Andersson är forskningsledare.

Administration

Medarbetare