Fotografi av Fredrik Ivarsson

Fredrik Ivarsson

Webmaster

Central webmaster. Huvudansvar för support i Polopoly. Administrerar Linköpings universitets sökmotor samt arbetar med webbdesign, tillgänglighet och UX-frågor

Webmaster

Central webmaster på Webbenheten vid Kommunikations- och marknadsavdelningen.

 Kontakt för central support: webmaster@liu.se

Min avdelning