Arbetsuppgifter

  • Ekonomiarbete för fakultetskansliet och fakultetsgemensam verksamhet
  • Bokslut och uppföljningar