Mina arbetsuppgifter

  • Generell administration för termin 3
  • Kontakt med studenter och föreläsare
  • Schemaläggning
  • Tentamensadministration
  • Resultatrapportering i Ladok
  • Rapportering i Retendo
  • Administrera terminens hemsida
  • Administrera kursrummet på LISAM
  • Arkivering av kursmaterial