Samordnare

Jag stödjer främst avdelningen neuro- och inflammationsvetenskap, NIV

Mina arbetsuppgifter

  • Administrativt stöd till avdelningschefen
  • Ekonomiadministration
  • Personaladministration
  • Avdelningsadministration
  • Kontoansvarig IT
  • Innehavare av företagskort
  • Samordnare för WCMM

Organisation
Visa/dölj innehåll