HR-samordnare och registrator

Mina arbetsuppgifter

• Administrativt stöd till HR-funktionen
• Sekreterare i institutionsstyrelsen
• Registrator
• IT-Kontoansvarig

Organisation