gorgo39

Göran Goldkuhl

Professor emeritus

Jag är handlings-/praktikteoretiker, aktionsforskare, designforskare och metodutvecklare. Jag har lång forskningserfarenhet och bidragit med teori-/metodutveckling inom verksamhetsutveckling, design av IT-system och kvalitativ forskning.

Digitalisering och forskningsmetoder

Jag bedriver idag forskning om 1) digitalisering och verksamhetsutveckling och 2) kvalitativa och pragmatiska forskningsmetoder. 

Detta inkluderar följande områden:

 • förändringsanalys/förändringsarbete,
 • utvärdering/samdesign av IT och verksamheter,
 • e-förvaltning (digitala tjänster och infrastrukturer),
 • processorientering/praktikteori,
 • problem- & målanalys,
 • kommunikationsanalys,
 • tjänstedesign,
 • policy-/författningsanalys,
 • verksamhets- & informationsbehovsanalys,
 • interaktionsdesign (handlingsbarhet),
 • verksamhetsspråklig digitalisering (informationsmodellering),
 • metodanalys/metodmodellering och
 • IT-governance/IT-service management.

Jag har särskilt arbetat med (och vidareutvecklat) kvalitativa, pragmatiska och praktikinriktade forskningsmetoder som praktikforskning, aktionsforskning, designforskning och utvärderingsforskning. Inom det forskningsmetodologiska området finns också bidrag inom kunskapsprojektering, multi-grundad teori, praktisk teori, designteori, holistisk begreppsdefinition och konceptet socioinstrumentell pragmatism.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Göran Goldkuhl förläser om Varför är det svårt för Sverige att bli världsbäst på digitalisering?

Strimman 2019-10-15
 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Göran Goldkuhl (2016)

Government Information Quarterly , Vol.33 , s.444-452 Vidare till DOI

Göran Goldkuhl (2012)

European Journal of Information Systems , Vol.21 , s.135-146 Vidare till DOI

Göran Goldkuhl, Stefan Cronholm (2010)

International Journal of Qualitative Methods , Vol.9 , s.187-205 Vidare till DOI

2020

2019

2018

Forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Jag sedan 1991 lett forskarnätverket VITS med deltagare från flera lärosäten i mellansverige och genom denna samverkan har jag handlett drygt 20 personer fram till doktorsexamen och drygt 40 personer till licentiatexamen.

Forskningsgruppen VITS

Jag har också genomfört ett stort antal doktorandkurser. Jag har utsetts till årets forskningshandledare vid Linköpings universitet och vid Högskolan i Borås.

Utnämndes 2013 till hedersdoktor vid Örebro universitet som ett erkännande för mina insatser för detta universitet och andra lärosäten.

 

Samverkan
Visa/dölj innehåll

Göran har lett och deltagit i ett stort antal FoU-projekt i nära samverkan med organisationer i praktikfältet. De senaste tjugo åren har tyngdpunkten legat på samarbete med stat och kommun.

Samverkan har skett bl.a med:

 • E-delegationen,
 • Tillväxtverket,
 • Skatteverket,
 • Bolagsverket,
 • Försvarets Materielverk,
 • SKL,
 • Föreningen Sambruk samt
 • kommuner som Botkyrka, Jönköping, Kumla, Linköping, Norrköping, Sundsvall, Sigtuna, Västerås och Örebro.

Korta fakta
Visa/dölj innehåll

CV

 • 1980, Ekonomie doktor, administrativ databehandling, Stockholms universitet
 • 1991-, Forskningsledare för Forskningsgruppen VITS, Linköpings universitet
 • 1994-2005, Forskningsledare vid Centrum för studier av Människa, Teknik, Organisation (CMTO), Linköpings universitet
 • 1996-2009, Professor, informatik, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
 • 1999-, Professor, informationssystemutveckling, Linköpings universitet
 • 2010-2011, Gästprofessor, data- och systemvetenskap särskilt tjänsteorienterade informationssystem, Stockholms universitet
 • 2013, Hedersdoktor, Örebro universitet
 • 2016-, Forskare vid Campus Gotland, Uppsala Universitet

Online-närvaro

ResearchGate
Google Scholar

Organisation
Visa/dölj innehåll