Informationssystem och digitalisering (INDIG)

Vid Avdelningen för informationssystem och digitalisering bedrivs forskning, forskarutbildning och grundutbildning på grundläggande och avancerad nivå. 

Såväl forskning som undervisning vid avdelningen sker i tät samverkan med organisationer i det omgivande samhället. Vi spänner över ett område där vi exempelvis bedriver forskning om policyer och strategier om digitalisering till olika uttryck för praktik av densamma.

Vi är nyfikna och vill förstå och utveckla, men också kritiskt utforska och diskutera digitalisering som framväxande fenomen.

Utbildning Visa/dölj innehåll

Ämnet informatik behandlar utveckling, användning, förändring och värdering av informationssystem samt förändringsarbete. Informatikämnet bildar huvudsaklig profil i det systemvetenskapliga kandidatprogrammet (SVP), magister-/masterprogrammet i IT och management samt fristående kurser i informatik. Utbildningarna är attraktiva och har ett högt söktryck eftersom våra nyexaminerade studenter är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

Forskarutbildning Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Forskningen vid avdelningen för informationssystem och digitalisering handlar om att utveckla, använda, förändra och värdera IT i organisationers, myndigheters och företags verksamheter. Forskningen och forskarutbildningen inom ämnet bedrivs under benämningen informatik eller informationssystem och sker i flitig samverkan med externa partners i offentlig sektor och i näringslivet samt med nationella och internationella partners.

Forskningsprogram Visa/dölj innehåll

Samverkan Visa/dölj innehåll

Digitalisering – den ljusnande framtid är vår? Visa/dölj innehåll

Strimman 2019/2020

Under 2019/2020 ansvarade vår forskningsmiljö för föreläsningsserien Strimman vid den filosofiska fakulteten, LiU. Här visar vi ett urval av föreläsningarna.

Strimman – inspelade föreläsningar 

Strimman – en serie öppna föreläsningar

 

Flera Strimman-föreläsningar, inspelade hösten 2019, finns även på UR Play

UR Play  Digitalisering av offentlig sektor

Smarta städer och digitalisering – Malin Granath

 

Digitaliseringen av städer lovar mer effektiv resursanvändning och ett smidigare vardagsliv. Men den smarta stadens förtjänster har även vissa baksidor. Huruvida fördelarna överväger nackdelarna är oklart. Ska alla städer bli smarta?

När roboten blir bidragshandläggare – Ida Lindgren

I takt med ökade krav på snabb hantering och ökad kvalitet digitaliseras fler offentliga tjänster. Vad gör digitaliseringen med oss som medborgare och vad gör den för oss? Och hur påverkas de som arbetar inom offentlig förvaltning av digitaliseringen? Vilka värden skapas, och för vem?

Förändring och digitalisering, varför är det så svårt? – Göran Goldkuhl

Sverige vill vara världsbäst på digitalisering, det framförs som ett politiskt mål i statliga utredningar. Men varför vill Sverige vara det och vad innebär det? Sverige vill vara världsbäst på digitalisering, det framförs som ett politiskt mål i statliga utredningar. Men varför vill Sverige vara det och vad innebär det?

Digitalisering, vad är det vi talar om? – Ulf Melin

Efter mer än ett decennium fortsätter digitalisering som fenomen att vara i högsta grad aktuellt. Men vad menar vi med digitalisering? Vad är nytt i förhållande till tidigare utvecklingsfåror?

Digitalisering, vad är det vi talar om? – Ulf Melin om Fredrik Söderströms forskning

För de flesta av oss är e-ID samma sak som Bank-ID, men kunde det ha varit något annat? Fredrik Söderströms forskning tar upp ett statligt försök att skapa en svensk e-legitimation vid sidan av Bank-ID.

Konferens Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Adress

Besöksadress

Avdelningen för informationssystem och digitalisering

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för informationssystem och digitalisering
581 83 Linköping

Organisation Visa/dölj innehåll