Informationssystem och digitalisering (INDIG)

Vid Avdelningen för informationssystem och digitalisering bedrivs forskning, forskarutbildning och grundutbildning på grundläggande och avancerad nivå. 

Såväl forskning som undervisning vid avdelningen sker i tät samverkan med organisationer i det omgivande samhället. Vi spänner över ett område där vi exempelvis bedriver forskning om policyer och strategier om digitalisering till olika uttryck för praktik av densamma.

Vi är nyfikna och vill förstå och utveckla, men också kritiskt utforska och diskutera digitalisering som framväxande fenomen.

Under 2019/2020 ansvarar forskningsmiljön för föreläsningsserien Strimman vid den filosofiska fakulteten, LiU. Mera information om innehållet och föreläsningarna:

Om Strimman 

Inspelade föreläsningar

Ur Samtiden - Digitalisering av offentlig sektor, föreläsningar hösten 2019 (UR Play)

UtbildningVisa/dölj innehåll

Ämnet informatik behandlar utveckling, användning, förändring och värdering av informationssystem samt förändringsarbete. Informatikämnet bildar huvudsaklig profil i det systemvetenskapliga kandidatprogrammet (SVP), magister-/masterprogrammet i IT och management samt fristående kurser i informatik. Utbildningarna är attraktiva och har ett högt söktryck eftersom våra nyexaminerade studenter är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

ForskarutbildningVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

Forskningen vid avdelningen för informationssystem och digitalisering handlar om att utveckla, använda, förändra och värdera IT i organisationers, myndigheters och företags verksamheter. Forskningen och forskarutbildningen inom ämnet bedrivs under benämningen informatik eller informationssystem och sker i flitig samverkan med externa partners i offentlig sektor och i näringslivet samt med nationella och internationella partners.

ForskningsprogramVisa/dölj innehåll

SamverkanVisa/dölj innehåll

StrimmanVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Adress

Besöksadress

Avdelningen för informationssystem och digitalisering

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för informationssystem och digitalisering
581 83 Linköping

OrganisationVisa/dölj innehåll