Informationssystem och digitalisering (INDIG)

Vid Avdelningen för informationssystem och digitalisering bedrivs forskning, forskarutbildning och grundutbildning på grundläggande och avancerad nivå. Forskningen bidrar till kunskap om hur IT-system utvecklas och används av människor i organisationer och i samhället som en del i en ökad digitalisering.

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Ämnet informatik behandlar utveckling, användning, förändring och värdering av informationssystem samt förändringsarbete. Informatikämnet bildar huvudsaklig profil i det systemvetenskapliga kandidatprogrammet (SVP), magister-/masterprogrammet i IT och management samt fristående kurser i informatik. Utbildningarna är attraktiva och har ett högt söktryck eftersom våra nyexaminerade studenter är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Forskningen vid avdelningen för informationssystem och digitalisering handlar om att utveckla, använda, förändra och värdera IT i organisationers, myndigheters och företags verksamheter. Forskningen och forskarutbildningen inom ämnet bedrivs under benämningen informatik eller informationssystem och sker i flitig samverkan med externa partners i offentlig sektor och i näringslivet samt med nationella och internationella partners.

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Adress

Besöksadress

Avdelningen för informationssystem och digitalisering

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för informationssystem och digitalisering
581 83 Linköping

Organisation
Visa/dölj innehåll