Göran Hägg

Universitetslektor

Jag är avdelningschef för Nationalekonomi och programansvarig för vårt masterprogram i Nationalekonomi.

Forskning

Forskningsintressen

 • Finansiell ekonomi
 • Riskhantering
 • Institutionell ekonomi
 • Rättsekonomi
 • Spelteori 
 • Industriell organisation

Utbildning

Undervisar på följande kurser

 • Mikroekonomi
 • Finansiell ekonomi
 • Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv
 • Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument
 • Spelteori
 • Marknadsstruktur och företagsstrategi (industriell organisation)
 • Masteruppsats i nationalekonomi/företagsekonomi
 • Examensarbete i nationalekonomi/företagsekonomi
 • Kandidatuppsats i nationalekonomi

Handleder uppsatser på grund och avancerad nivå främst inom följande områden

 • Finansiell ekonomi
 • Riskhantering generellt
 • Institutionell ekonomi
 • Rättsekonomi
 • Tillämpad mikroekonomi där spelteori används som analysmetod

Har handlett följande publicerade uppsatser (DiVA)

CV

 • Filosofie kandidat, Samhällsvetarlinjen, Lunds universitet 1989
 • Disputerade 1998 på doktorsavhandlingen An Institutional Analysis of Insurance Regulation
 • Filosofie doktor Nationalekonomi, Lunds universitet 2000

Organisation