Presentation

Jag arbetar med undervisning i informationssökning och med bibliotekets makerspace DigiMaker. Mer information om DigiMaker hittar du i denna guide.

Publikationer