Campus Vallabiblioteket (CV)

Campus Vallabiblioteket svarar för biblioteksservicen till LiU:s utbildningar och forskning vid Campus Valla i Linköping.

Biblioteket har sina lokaler i Studenthuset, Campus Vallas främsta mötesplats. Hela Studenthuset rymmer omkring 1000 läsplatser av olika slag, däribland individuella läsplatser, grupparbetsplatser, grupprum och läsplatser i den tysta läsesalen på plan 4. Här finns all service samlad som studenter behöver för att kunna bedriva sina studier.

Vallabibliotekets samlingar speglar Campus Vallas breda spektrum av forskning och utbildningar, och omfattar alltifrån humaniora, beteendevetenskap och samhällsvetenskap till teknik, matematik och naturvetenskap.

Varje våningsplan i Studenthuset kan nås med hiss. Nyckelplatser för bibliotekets service är biblioteksdisken och samlingen med kursreferensböcker (daglån) på plan 3 samt bokmagasinet på plan 1 som huserar merparten av bibliotekets facklitteratur. Du hittar bokmagasinet en trappa ner från Studenthusets entréplan.

Återlämning av biblioteksböcker sker i återlämningsapparaten vid biblioteksdisken på plan 3. Det är också möjligt att lägga böcker i en låda utanför Studenthuset, vilken är märkt "Återlämning biblioteksböcker" och placerad längs husets södra fasad nära fontänen och mitt emot hus Key.

Vallabiblioteket är öppet för allmänheten, som har tillträde till Studenthuset under bibliotekets öppettider. Studenter och anställda vid LiU med giltigt LiU-kort har tillgång till Studenthuset och majoriteten läsplatser även utanför bibliotekets öppettider. Läs mer om tillgång till Studenthuset utanför bibliotekets öppettider

Rundtur på Vallabiblioteket

Film om Vallabiblioteket

Här presenteras Vallabiblioteket i en film producerad av studenter. Du kan även bekanta dig med biblioteket i form av ett bildspel som börjar på nästa bild.

Studenthuset Campus Valla sett från Valla friluftsområde.
Studenthuset Campus Valla sett från Valla friluftsområde. Peter Karlsson

Studenthuset

Vallabiblioteket har sina lokaler i Studenthuset, som har en central placering på campus invid centralstråket Corson. Huset invigdes hösten 2019.

A library patron and a librarian at an enquiry desk.
Magnus Johansson

Biblioteksdisken plan 3

I biblioteksdisken på plan 3, en trappa upp från entréplanet, finns personal som kan hjälpa till med informationssökningsfrågor, låneärenden och annat som rör bibliotekets tjänster. Strax intill hittar du återlämningsautomaten där du återlämnar dina biblioteksböcker.

Book cabinets and a woman using a library self-check station.
Magnus Johansson

Kursböcker för daglån

På plan 3 hittar du bibliotekets samling med kursreferensböcker (daglån), beställda böcker och automater där du lånar dem med ditt LiU-kort.

A shelf with journals and a man standing and reading a news paper.
Magnus Johansson

Tidningshörnan

Bibliotekets tidningshörna med dagstidningar och de senaste numren av ett urval tidskrifter hittar du på plan 3.

A row of reading places where students are studying.
Magnus Johansson

Läsplatser

Studenthuset har många läsplatser, både för grupparbeten och enskilda studier. På plan 4 finns också en tyst läsesal.

Two students examiming a book shelf in a library.
Magnus Johansson

Skönlitteratur

På plan 4, 5 och 6 finns bibliotekets samlingar av skönlitteratur. Svensk skönlitteratur hittar du på plan 4 och plan 5. Skönlitteratur på andra språk, exempelvis engelska, återfinns på plan 6.

Två studenter vid en 3D-skrivare.
Magnus Johansson

DigiMaker

På plan 5 hittar du DigiMaker, bibliotekets kombinerade digital lab och makerspace. Här finns 3D-skrivare, VR-utrustning, inspelningsutrustning, Lego och mycket annat med vilket du kan släppa loss kreativiteten.

Two rows of book shelves and two people at one of the shelves in the background.
Magnus Johansson

Bokmagasinet

I bokmagasinet på plan 1 hittar du bibliotekets facklitteratur som är för hemlån. Här finns även de senaste två årgångarna av bibliotekets tryckta tidskrifter, mikrofilmade dagstidningar och riksdagstryck. I bokmagasinet finns också en särskild samling med läromedel samt barn- och ungdomslitteratur.

Mer om biblioteket och Campus Valla

Övriga campusbibliotek

Kontaktuppgifter

Kontakt- och adressuppgifter för Campus Vallabiblioteket

Kontaktuppgifter

Vallabiblioteket

E-post: biblioteket@liu.se

Telefon: 013-28 19 10

Besöksadress

Vallabiblioteket
Studenthuset Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitetsbibliotek
581 83 Linköping

Personal

Medarbetare