Campus Vallabiblioteket (CV)

Campus Vallabiblioteket svarar för biblioteksservicen till LiU:s utbildningar och forskning vid Campus Valla i Linköping.

Biblioteket har sina lokaler i Studenthuset, Campus Vallas främsta mötesplats. Hela Studenthuset rymmer omkring 1000 läsplatser av olika slag, däribland individuella läsplatser, grupparbetsplatser, grupprum och läsplatser i den tysta läsesalen på plan 4. Här finns all service samlad som studenter behöver för att kunna bedriva sina studier.

Vallabibliotekets samlingar speglar Campus Vallas breda spektrum av forskning och utbildningar, och omfattar alltifrån humaniora, beteendevetenskap och samhällsvetenskap till teknik, matematik och naturvetenskap.

Varje våningsplan i Studenthuset kan nås med hiss. Nyckelplatser för bibliotekets service är biblioteksdisken och samlingen med kursreferensböcker (daglån) på plan 3 samt bokmagasinet på plan 1 som huserar merparten av bibliotekets facklitteratur. Du hittar bokmagasinet en trappa ner från Studenthusets entréplan.

Återlämning av biblioteksböcker sker i återlämningsapparaten vid biblioteksdisken på plan 3. Det är också möjligt att lägga böcker i en låda utanför Studenthuset, vilken är märkt "Återlämning biblioteksböcker" och placerad längs husets södra fasad nära fontänen och mitt emot hus Key.

Vallabiblioteket är öppet för allmänheten, som har tillträde till Studenthuset under bibliotekets öppettider. Studenter och anställda vid LiU med giltigt LiU-kort har tillgång till Studenthuset och majoriteten läsplatser även utanför bibliotekets öppettider. Läs mer om tillgång till Studenthuset utanför bibliotekets öppettider

Rundtur på Vallabiblioteket

Mer om biblioteket och Campus Valla

Övriga campusbibliotek

Kontaktuppgifter

Kontakt- och adressuppgifter för Campus Vallabiblioteket

Kontaktuppgifter

Vallabiblioteket

E-post: biblioteket@liu.se

Telefon: 013-28 19 10

Besöksadress

Vallabiblioteket
Studenthuset Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitetsbibliotek
581 83 Linköping

Personal

Avdelningschef

Medarbetare