Campus Valla (CV)

Campus Vallabiblioteket svarar för biblioteksservicen till LiU:s utbildningar och forskning vid Campus Valla i Linköping.

Bibliotekets samlingar speglar Campus Vallas breda spektrum av forskning och utbildningar, och omfattar alltifrån humaniora, beteendevetenskap och samhällsvetenskap till teknik, matematik och naturvetenskap. Biblioteket är även öppet för allmänheten.

Kontaktuppgifter

Mejl och telefon

Besöksadress

Vallabiblioteket
Hus D, ingång 41
Campus Valla

Postadress

Vallabiblioteket
Linköpings universitetsbibliotek
581 83 Linköping

Personal

Medarbetare