Campus Vallabiblioteket (CV)

Campus Vallabiblioteket svarar för biblioteksservicen till LiU:s utbildningar och forskning vid Campus Valla i Linköping.

Vallabiblioteket har sina lokaler i Studenthuset, Campus Vallas främste mötesplats. Hela Studenthuset rymmer omkring 1000 läsplatser av olika slag, däribland individuella läsplatser, grupparbetsplatser, grupprum och läsplatser i den tysta läsesalen på plan 4. Här finns all service samlad som du som student behöver för att kunna bedriva dina studier.

Vallabibliotekets samlingar speglar Campus Vallas breda spektrum av forskning och utbildningar, och omfattar alltifrån humaniora, beteendevetenskap och samhällsvetenskap till teknik, matematik och naturvetenskap.

Nyckelplatser för bibliotekets service är biblioteksdisken och samlingen med kursreferensböcker (daglån) på plan 3 samt bokmagasinet på plan 1 som huserar merparten av bibliotekets facklitteratur. Du hittar bokmagasinet en trappa ner från Studenthusets entréplan.

Vallabiblioteket är öppet för allmänheten.

Rundvandring på VallabiblioteketVisa/dölj innehåll

Bilder från Studenthuset med några nyckelplatser i biblioteket och information om på vilket plan du hittar dem.

Studenthuset Campus Valla sett från Valla friluftsområde.
Vallabiblioteket har sina lokaler i Studenthuset, som har en central placering på campus invid centralstråket Corson. Huset invigdes hösten 2019. Peter Karlsson
En bibliotekarie och en besökare vid Vallabibliotekets biblioteksdisk.
I biblioteksdisken på plan 3, en trappa upp från entréplanet, finns personal som kan hjälpa till med informationssökningsfrågor, låneärenden och annat som rör bibliotekets tjänster. Strax intill hittar du återlämningsautomaten där du återlämnar dina biblioteksböcker. Magnus Johansson
På plan 3 hittar du bibliotekets samling med kursreferensböcker (daglån), beställda böcker och automater där du lånar dem med ditt LiU-kort. Magnus Johansson
Studenthuset har många läsplatser, både för grupparbeten och enskilda studier. På plan 4 finns också en tyst läsesal. Magnus Johansson
Två studenter vid bokhyllor i Vallabiblioteket.
På plan 4-6 finns bibliotekets samlingar av skönlitteratur. På plan 4 finns också en dator för åtkomst av Kungliga bibliotekets tjänst Svenska dagstidningar. Magnus Johansson
Två studenter vid DigiMakers 3D-skrivare.
På plan 5 hittar du DigiMaker, bibliotekets kombinerade digital lab och makerspace, där det finns 3D-skrivare, VR-utrustning, inspelningsutrustning, Lego och mycket annat med vilket du kan släppa loss kreativiteten. Magnus Johansson
I bokmagasinet på plan 1 hittar du bibliotekets böcker för hemlån. Här finns även de två senaste årgångarna av bibliotekets tidskrifter, mikrofilmade dagstidningar och riksdagstryck. I bokmagasinet finns också en särskild samling med läromedel samt barn- och ungdomslitteratur.  Magnus Johansson

Mer om biblioteket och Campus VallaVisa/dölj innehåll

Övriga campusbibliotekVisa/dölj innehåll

KontaktuppgifterVisa/dölj innehåll

Kontakta Vallabiblioteket

E-post: biblioteket@liu.se

Telefon: 013-28 19 10

Besöksadress

Vallabiblioteket, Studenthuset Campus Valla, Linköping

Postadress

Vallabiblioteket Linköpings universitetsbibliotek 581 83 Linköping

PersonalVisa/dölj innehåll

Medarbetare