Campus Vallabiblioteket (CV)

Campus Vallabiblioteket svarar för biblioteksservicen till LiU:s utbildningar och forskning vid Campus Valla i Linköping.

Bibliotekets samlingar speglar Campus Vallas breda spektrum av forskning och utbildningar, och omfattar alltifrån humaniora, beteendevetenskap och samhällsvetenskap till teknik, matematik och naturvetenskap. Biblioteket är även öppet för allmänheten.

Mer om biblioteket och Campus Valla
Visa/dölj innehåll

Kontaktuppgifter
Visa/dölj innehåll

LiU-logotype med svart text på vit bakgrund

Mejl och telefon

Besöksadress

Vallabiblioteket, Studenthuset Campus Valla, Linköping

Postadress

Vallabiblioteket Linköpings universitetsbibliotek 581 83 Linköping

Personal
Visa/dölj innehåll

Medarbetare