Fotografi av Greta Elovsson

Greta Elovsson

Forskningsingenjör

Forskningsingenjör och doktorand som forskar om Alzheimers sjukdom genom att använda bananflugan (Drosophila melanogaster) som djurmodell.

Amyloid-β (Aβ)-peptiden är central i Alzheimers sjukdom på grund av dess höga benägenhet att aggregera, vilket orsakar skador på nervcellerna i hjärnan. Bananflugan (Drosophila melanogaster) används flitigt som en djurmodell för att hitta terapeutiska kandidater och effektiva sjukdomsmodifierande behandlingar. I dessa studier uttrycks och produceras den toxiska Aβ-peptiden i flughjärnan, vilket resulterar i fenotyper såsom minskad överlevnad och aktivitet, och närvaro av aggregat. Dock är det så att eftersom läkemedelsmolekyler ofta administreras oralt till flugan finns det en risk att de inte når hjärnan på grund av deras oförmåga att passera hjärnbarriären. Vår lösning är därför att uttrycka Aβ i flugans tarmen istället för hjärnan, vilket ökar sannolikheten för att läkemedelsmolekylerna når sitt mål. Sammantaget kan denna tarmbaserade Aβ-uttryckande flugmodell användas för att studera mekanismen bakom Aβ-toxisitet och för att identifiera olika ämnen som kan modifiera Aβ-toxisitet.

Publikationer

2024

Greta Elovsson, Therése Klingstedt, Mikaela Brown, Peter Nilsson, Ann-Christin Brorsson (2024) A Novel <i>Drosophila</i> Model of Alzheimer's Disease to Study Aß Proteotoxicity in the Digestive Tract International Journal of Molecular Sciences, Vol. 25, Artikel 2105 Vidare till DOI

2021

Greta Elovsson, Liza Bergkvist, Ann-Christin Brorsson (2021) Exploring A beta Proteotoxicity and Therapeutic Candidates Using Drosophila melanogaster International Journal of Molecular Sciences, Vol. 22, Artikel 10448 Vidare till DOI

2020

Liza Bergkvist, Zhen Du, Greta Elovsson, Hanna Appelqvist, Laura S. Itzhaki, Janet R. Kumita, Katarina Kågedal, Ann-Christin Brorsson (2020) Mapping pathogenic processes contributing to neurodegeneration in Drosophila models of Alzheimers disease FEBS Open Bio, Vol. 10, s. 338-350 Vidare till DOI