Kemi (KEMI)

Vi bedriver forskning inom områdena biokemi, molekylär bioteknik, organisk kemi, analytisk kemi, kemiteknik, oorganisk kemi och i fysikalisk kemi, särskilt beräkningskemi.

Forskargrupperna består av ett femtontal seniora forskare och tjugotal doktorander. Forskningsprojekt genomförs ofta i samarbete inom institutionen, med andra nationella och internationella forskargrupper och med partners i industrin. De breda forskningsaktiviteterna inom kemi går hand i hand med universitetets mål inom livsvetenskaperna, ett tvärvetenskapligt synsätt som samlar forskare och projekt från kemi, biologi och fysik.

Forskning vid kemiavdelningen

Forskarutbildning

Mer om vår forskning

Peter Nilsson.

Peter Nilssons molekyler lyser upp alzheimerforskningen

– Även om jag är professor nu är jag fortfarande mycket på labb, för jag vet att när jag sitter vid mikroskopet får jag de nya idéerna, säger kemiprofessorn Peter Nilsson. Han utvecklar spårarmolekyler för forskning om bland annat Alzheimers sjukdom.

Elektronmikroskopibild av amyloid bildat av spikprotein från coronavirus.

Möjlig mekanism bakom gåtfulla symtom vid covid-19 upptäckt

Forskare har upptäckt att kroppens immunförsvar kan påverka spikproteinet på sars-cov-2-virusets yta så att det bildar felveckat protein, så kallat amyloid. Fynden pekar mot en möjlig koppling mellan skadlig amyloidbildning och symtom vid covid-19.

Alexandra Ahlner gör i ordning ett NMR-prov.

Kemister vill störa gäckande cancerrelaterat protein

Hur tar man reda på hur ett protein ser ut, när det ständigt skiftar form? Det är en av utmaningarna för LiU-forskarna som studerar ett cancerrelaterat protein, MYC. Målet är att lägga grunden för utveckling av cancerläkemedel.

Kontakta oss

Medarbetare

Medarbetare

Besöksadress

Campus Valla, Hus B

Postadress

Linköpings universitet
IFM
581 83 Linköping

Tillbaka till IFM