Kemi (KEMI)

Vi bedriver forskning inom områdena biokemi, molekylär bioteknik, organisk kemi, analytisk kemi, kemiteknik, oorganisk kemi och i fysikalisk kemi, särskilt beräkningskemi.

Forskargrupperna består av ett femtontal seniora forskare och tjugotal doktorander. Forskningsprojekt genomförs ofta i samarbete inom institutionen, med andra nationella och internationella forskargrupper och med partners i industrin. De breda forskningsaktiviteterna inom kemi går hand i hand med universitetets mål inom livsvetenskaperna, ett tvärvetenskapligt synsätt som samlar forskare och projekt från kemi, biologi och fysik.

Avdelningschef
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll