Fotografi av Gunilla Bergstrand

Gunilla Bergstrand

Koordinator

Mitt uppdrag är en kombination av systemförvaltning, -utveckling och projektledning inom Universitetsförvaltningen.

Presentation

En kombination av systemförvaltning, -utveckling och projektledning.

Efter att ha varit projektledare för upphandling och införande av tjänsteplaneringsverktyget Retendo vid LiU ansvarar jag nu för systemförvaltning, utveckling och support för Retendo. Jag projektleder också digitalisering av olika löneprocesser.

Jag har arbetat vid LiU sedan 1998 i olika roller både inom förvaltningen och på institution, bland annat som administrativ chef vid Institutionen för medicin och hälsa, enhetschef för Marknadsenheten, avdelningschef för Forskningsfinansiering och alumni samt ansvarat för uppbyggnad och utveckling av alumniverksamhet och alumnifond.

Om mig

Uppdrag

  • Ingår i institutionens ledningsgrupp och ledningsråd 
  • Ingår lokala samverkansgruppen (LSG) 
  • Adjungerad till institutionens styrelse (IS)
  • Ingår i LiU:s webbråd

Nätverk

  • LiU:s nätverk för administrativa chefer
  • Nätverk för administrativa chefer vid LiU, Chalmers och Luleå tekniska universitet

Organisation