Presentation

Ett professionellt och ändamålsenligt verksamhetsstöd.

Jag är sedan oktober 2014 administrativ chef på Institutionen för medicin och hälsa med ansvar för att utveckla, leda och samordna de administrativa processerna vid institutionen. Det innebär att jag är också chef för avdelningen för verksamhetsstöd med personalansvar för våra 35 administrativa medarbetare.

De områden vi hanterar spänner från övergripande funktioner inom ekonomi, HR, kommunikation och infrastruktur till utbildnings- och forskningsadministration. Ambitionen är att erbjuda ett professionellt och ändamålsenligt verksamhetsstöd och en god arbetsplats med ett öppet och respektfullt klimat.

I min roll som administrativ chef är jag även ett stöd till övriga avdelningschefer i administrativa frågor och ett stöd för prefekten och för institutionens lednings- och beslutsorgan i uppföljning, verksamhetsutveckling och verksamhetsplanering.

En annan viktig uppgift är att verka för att utveckla gemensamma arbetsformer inom LiU genom att medverka och vara resurs i utvecklingen av LiU:s administrativa verksamhet.
Jag medverkar aktivt i LiU:s nätverk för administrativa chefer och vi har även ett nätverk med administrativa chefer från Chalmers och Luleå tekniska universitet.

Jag har arbetat vid LiU sedan 1998 i olika roller med ansvarsområden som alumniverksamhet och alumnifond, avdelningschef för Forskningsfinansiering och alumni samt senast som enhetschef för Marknadsenheten.

Om mig
Visa/dölj innehåll

Uppdrag

  • Ingår i institutionens ledningsgrupp och ledningsråd 
  • Ingår lokala samverkansgruppen (LSG) 
  • Adjungerad till institutionens styrelse (IS)
  • Ingår i LiU:s webbråd

Nätverk

  • LiU:s nätverk för administrativa chefer
  • Nätverk för administrativa chefer vid LiU, Chalmers och Luleå tekniska universitet

Organisation
Visa/dölj innehåll