Fotografi av Gunilla Liman

Gunilla Liman

Administratör

Presentation

I min roll som administratör på lokalförsörjningsenheten arbetar jag med fakturahantering och har kontakt med vår ekonomiavdelning, leverantörer och fastighetsägare gällande anläggningar, betalningar och fakturor. I mina arbetsuppgifter ingår också att ansvara för universitets konst och vara kontaktperson såväl intern som externt rörande frågor om utsmyckningar i våra lokaler

  • Mottagare av fakturor på LiU gällande hyror, el, ombyggnadsprojekt, teknisk säkerhet eller andra omkostnader som generellt rör universitets lokaler.
  • Ansvar för sammanställning av statistik gällande verksamhetsel för alla byggnader på våra campus.
  • Ansvarig för inventering, omflyttningar och underhållsfrågor samt kontaktperson för projekt som rör konst och utsmyckning.
  • Administration av enhetens förbrukningsmaterial och beställningar för inom enheten.