Haifa Adam

Administratör

Jag är ekonomiadministratör inom Universitetsförvaltningen (UF) med placering på Ekonomienheten Campus US (EKUS). EKUS ger ekonomi- och inköpsstöd till institutionerna BKV, HMV och IMT.

Ekonomiadministratör

Mina arbetsuppgifter:
  • Kundreskontra
  • Leverantörsreskontra
  • Betalkorthantering
  • Projektuppföljning
  • Medverkan i bokslutsarbete, framtagning av underlag för statistik
  • Övergripande ekonomiadministration mot institutioner på Campus US