Fotografi av Hanna Agardh

Hanna Agardh

Avdelningschef, Utredare

Jag arbetar som utredare och chef för Medicinska fakultetens kansli. Aktuellt pågående huvuduppdrag är ALF-utvärderingen av vår kliniska forskning i nära samarbete med Region Östergötland, på uppdrag av dekanus och forskningsdirektör.

Specialintresse för forskningskommunikation

Forskningskommunikation - hur vi på olika sätt och i våra olika roller kan påverka, stärka och öka intresset för den medicinska forskningen - och teambyggande är frågor som jag är väldigt intresserad av.

Sedan augusti 2019 har jag arbetat vid Linköpings universitet. Initialt som forskningskommunikatör vid Medicinska fakulteten och sedan mars 2021 som utredare med fokus på forskningsanknutna frågor. Uppdraget som chef för medicinska fakulteten tillträdde jag i maj 2021.

Jag har en bakgrund som translationell hjärt- och kärlforskare vid Karolinska Institutet, där min avhandling fokuserade på att identifiera riskmarkörer hos patienter med hög risk för stroke. I min roll som forskare intresserade jag mig även för hur vi kan nå ut med våra forskningsresultat, vilket också ledde mig till en journalistexamen under min post doc.

Därefter har jag arbetat på bred front med policyarbete för att stärka medicinsk forskning och life science nationellt. Ett arbete som medfört insyn och kunskap om olika hjärtefrågor hos våra life science-aktörer, d.v.s. akademi, industri, vård, patientorganisationer och intresseförbund, så väl som strategiskt arbete och inte minst berikat mig med ett värdefullt nationellt nätverk.

 Kontakta gärna mig om du vill veta mer om:

  • Medicinska fakultetens kansli
  • ALF-utvärderingen
  • Forskning och utveckling, Medicinska fakultetens och Region Östergötlands forskningstidning

Organisation