Medicinska fakultetens kansli (MFK)

Medicinska fakultetens kansli ska bistå fakultetsledning och verksamhet med expertis, stöd och samordning. Medfak-kansliets uppgift är att stå för kontinuitet, rättssäkerhet och effektivitet.

Kansliet arbetar med följande funktioner/uppdrag: Sekreterare i nämnder och styrelser, budget, bokslut, kvalitetsfrågor, Evaliuate (kursutvärdering), samverkan, fakturahantering, webb, nyhetsbrev, marknadsföring, studentrekrytering, utbildnings- och kursplaner, med mera.


Medicinska fakultetens kansli finns vid Campus US, Sandbäcksgatan 7. 

Personal vid Medicinska fakultetens kansliVisa/dölj innehåll

AdressVisa/dölj innehåll

Besöksadress

Sandbäcksgatan 7, plan 1

Postadress

Medicinska fakultetens kansli 581 83 Linköping

Medicinska fakultetens hemsidaVisa/dölj innehåll