Medicinska fakultetens kansli (MFK)

Medicinska fakultetens kansli ska bistå fakultetsledning och verksamhet med expertis, stöd och samordning. Medfak-kansliets uppgift är att stå för kontinuitet, rättssäkerhet och effektivitet.

 
Kansliet arbetar med följande funktioner/uppdrag: Sekreterare i nämnder och styrelser, budget, bokslut, kvalitetsfrågor, Evaliuate (kursutvärdering), samverkan, fakturahantering, webb, nyhetsbrev, marknadsföring, studentrekrytering, utbildnings- och kursplaner, med mera.

Medicinska fakultetens kansli finns vid Campus US, Sandbäcksgatan 7.

Personal vid Medicinska fakultetens kansli

Adress

Besöksadress

Sandbäcksgatan 7, plan 1

Postadress

Medicinska fakultetens kansli 581 83 Linköping

Medicinska fakultetens hemsida