Medicinska fakultetens kansli (MFK)

Medicinska fakultetens kansli bistår fakultetsledning och verksamhet med expertis, stöd och samordning. Kansliets uppgift är att stå för kontinuitet, rättssäkerhet och effektivitet.

Kansliet arbetar bland annat med följande uppdrag: Sekreterare i nämnder och styrelser, budget, bokslut, kvalitetsfrågor, kursutvärdering, samverkan, fakturahantering, webb, marknadsföring, studentrekrytering samt utbildnings- och kursplaner.

Medicinska fakultetens kansli finns vid Campus US, Sandbäcksgatan 7.

Personal vid Medicinska fakultetens kansli

Adresser

Besöksadress

Sandbäcksgatan 7, plan 1
582 25 Linköping

Postadress

Linköpings universitet
Medicinska fakultetens kansli
581 83 Linköping

Om Medicinska fakulteten