Ett professionellt och ändamålsenligt verksamhetsstöd

Jag arbetar som administrativ chef vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin.

Mitt uppdrag innebär ansvar för att leda, samordna, utveckla och säkerställa fungerande administrativa processer vid institutionen. I mitt uppdrag ingår också att vara ledningsstöd till prefekten, delta i arbetet med institutionens verksamhetsutveckling och ansvara för administrativ planering och uppföljning av verksamheten.

Jag är också avdelningschef för Avdelningen för verksamhetsstöd. Avdelningens främsta uppgifter är att stödja institutionens omfattande kärnverksamhet, att säkerställa att institutionens administrativa processer är rättssäkra och följer interna beslut och lagar.

Avdelningen är organiserad i tre enheter:

  • Kansli med funktioner inom ekonomi, forskarutbildningsadministration, HR, information och kommunikation, registratur, upphandling
  • Enheten för utbildningsnära administration
  • Enheten för verksamhetsnära administration

Avdelningens arbete styrs av olika regler och beslut samt verksamhetens behov, vår ambition är att erbjuda ett professionellt och ändamålsenligt verksamhetsstöd.


Uppdrag och nätverk Visa/dölj innehåll

Uppdrag

  • Ingår i institutionens ledningsgrupp och ledningsråd
  • Ingår i lokala samverkansgruppen (LSG)
  • Adjungerad till institutionens styrelse (IS)

Nätverk

  • LiU:s nätverk för administrativa chefer – jag deltar i utvecklingsarbete i samverkan med universitetets centrala administration och administrativa chefer
  • Nätverk för administrativa chefer vid LiU, Chalmers och Luleå tekniska universitet 

Organisation Visa/dölj innehåll