Fotografi av Helena Blackert

Helena Blackert

Controller

Publikationer

2024

Agneta Frode Blomberg, Marie Sigvardsson, Helena Blackert, Magnus Johansson, Sara Hammarsten (Redaktörskap) (2024) Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2023