Helene Degerman

Jag är projektledare på RISE och doktorand på Linköpings universitet.

Presentation

Jag är projektledare på RISE och doktorand på Linköpings universitet.

Jag arbetar med samhällssäkerhet, organisatorisk säkerhet, resiliens samt hantering av kris och risk. Jag är särskilt intresserad av hur offentlig sektor kan stärkas för att bättre kunna anpassa sig till och hantera överraskande scenarier. 

Publikationer

Organisation