Fotografi av Helena Larsson

Helena Larsson

Administratör

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Administratör för avdelningen Analys och didaktik (ANDI)
  • Tentamenshantering inklusive inrapportering av resultat inom ANDI
  • Administration av disputationer och licentiatseminarier inom ANDI (ej Sida/ISP)
  • LISAM-administratör
  • Institutionens kontaktperson för Ladok och Bilda
  • Institutionens administratör av examensarbeten inom matematik
  • Administration av institutionens fristående kurser
  • Resebokningar och boende för gäster till institutionen
  • Institutionens lokalombokare i TimeEdit
  • Bemanning av institutionens studerandeexpedition (huvudansvarig)

Institution och avdelning