Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Administratör på avdelningen för Matematik och tillämpad matematik (MTM)
  • Institutionens kontaktperson för LADOK och BILDA
  • Institutionens administratör av examensarbeten inom matematik
  • Tentamenshantering inklusive inrapportering av resultat inom MTM
  • Resebokningar och boende för gäster inom kollokviet
  • Administrativ hantering vid lic/disputationer inom MTM
  • Ombokare av lokaler i TimeEdit

Institution och avdelning