Presentation

Som samordnare för metadata och katalogisering har jag övergripande ansvar för katalogiseringsarbetet och annan metadatahantering vid biblioteket.

I detta ingår bland annat utvecklingsarbete, tolkning av regelverk, praxisfrågor och omvärldsbevakning samt introduktioner av nya medarbetare och arbete med kompetensutveckling. Jag ingår i bibliotekets systemgrupp och i Kungliga bibliotekets Arbetsgrupp för Dewey. Dessutom arbetar jag med katalogisering, med e-publicering av avhandlingar i DiVA och i lånediskarna på Vallabiblioteket.

Publikationer

2016

2010

2009

2007

2006