Presentation

Jag arbetar med katalogisering, registrering av avhandlingar i DiVA och i lånedisken på Vallabiblioteket. Mina arbetsuppgifter omfattar även handledning i informationssökning för forskare och forskarstuderande.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2016

2010

2009

2007

2006