Presentation

Internationella enheten stödjer internationell mobilitet för studenter, lärare och personal. Vi samordnar utbytesprogram för anställda och studenter och ansvarar för mottagningen av internationella utbytes- och mastersstudenter. Vi är en del av universitetsförvaltningen. 

Mina arbetsuppgifter:

  • Arbeta med analys, uppföljning och benchmarking, där ingår bland annat arbete med utbytesstatistik och ranking.
  • Vara handläggare för LiU:s ansökningar inom mobilitetsprogram, främst med det Sida- finansierade Linnaeus-Palme programmet.
  • Vara LiU:s representant i ECIU- Mobility Group (The European Consortium of Innovative Universities). ECIU är ett internationellt konsortium för forskningsintensiva universitet med ett gemensamt fokus på innovation, kreativitet och samhällelig påverkan.
  • Koordinera LiU:s deltagande i mässor organiserade av The European Association for International Education (EAIE)
  • De senaste 3,5 åren har jag jobbat som projektledare för LiU Summer Academy.

Min avdelning
Visa/dölj innehåll