Fotografi av Inger Lundeborg Hammarström

Inger Lundeborg Hammarström

Universitetslektor, Docent

Presentation

Efter 25 år som klinisk logoped bytte jag 2003 fot och inledde min lärar- och forskarkarriär på LiU och det då nystartade Logopedprogrammet i Linköping.

Parallellt med kursutveckling och undervisning, ägnade jag tid åt mitt avhandlingsarbete i vilket jag jämförde funktionella aspekter efter två typer av tonsillkirurgi. Jag lade fram min avhandling ”Oral motor function, voice, speech and language in children with tonsillar hypertrophy in relation to surgical outcome” 2010.

Undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete har sedan dess upptagit en stor del av min tid, men jag har också fortsatt kunnat ägna tid åt forskning.

Sedan september 2019 är jag docent i Logopedi.

Forskning

Jag ingår i två multinationella forskargrupper, en med fokus att hitta en ur alla funktionella aspekter optimal operationsmetod för barn som föds med läpp-käk-gomspalt och en i vilken vi studerar likheter och skillnader mellan barn med olika modersmål och som har tal- och språksvårigheter.

Tillsammans med kollegor inom den egna enheten, bedriver jag forskning som syftar till att hitta effektiva interventionsstrategier för barn med tal- och språksvårigheter och är också med i handledningen av en doktorand inom ämnet.

Jag samarbetar också med professor Mårten Eriksson vid Högskolan i Gävle i ett projekt som syftar till att underlätta och förbättra logopedens bedömning av barn med andra modersmål än svenska.

Jag är också bihandledare till en logoped och doktorand i teknisk audiologi, som undersöker upplevelsen och användningen av den egna rösten före och efter hörapparatutprovning.

Publikationer

Senaste publikationerna genererat från DiVA

2024

C. Persson, J. Davies, C. Havstam, H. Sogaard, M. Bowden, M. Boers, J. B. Nielsen, S. Alaluusua, Inger Lundeborg Hammarström, B. K. Emborg, A. Sand, A. Lohmander (2024) Longitudinal Speech Outcome at 5 and 10 Years in UCLP: Influence of Speech Therapy and Secondary Velopharyngeal Surgery The Cleft Palate-Craniofacial Journal Vidare till DOI

2023

E. Willadsen, L. D. Jorgensen, S. Alaluusua, N. H. Pedersen, J. B. Nielsen, E. Holtta, O. Hide, C. Hayden, C. Havstam, Inger Lundeborg Hammarström, J. Davies, M. Boers, H. S. Andersen, R. Aukner, D. Jackson Morris, S. F. Nielsen, G. Semb, A. Lohmander, C. Persson (2023) Scandcleft randomized trials of primary surgery for unilateral cleft lip and palate: Speech proficiency at 10 years of age International journal of language and communication disorders, Vol. 58, s. 892-909 Vidare till DOI
Karin Myrberg, Inger Lundeborg Hammarström (2023) An evaluation of a prescribed joint book reading intervention for preschool children with speech, language and communication needs International Journal of Speech-Language Pathology, Vol. 25, s. 645-655 Vidare till DOI

2022

Inger Lundeborg Hammarström, Joseph Paul Stemberger (2022) Consonants lost: a Swedish girl with protracted phonological development Clinical Linguistics & Phonetics, Vol. 36, s. 820-831 Vidare till DOI

2020

Johanna Hengen, Inger Lundeborg Hammarström, Stefan Stenfelt (2020) Perception of Ones Own Voice After Hearing-Aid Fitting for Naive Hearing-Aid Users and Hearing-Aid Refitting for Experienced Hearing-Aid Users TRENDS IN HEARING, Vol. 24, Artikel 2331216520932467 Vidare till DOI

Nätverk - undervisning

Nätverk

  • LiUs representant för Det nationella nätverket för Sveriges logopedutbildningar

Undervisning

  • Logopedprogrammet

Organisation