Avdelningen för sinnesorgan och kommunikation (SOK)

Vid avdelningen bedrivs forskning inom områdena syn, hörsel och mänsklig kommunikation.

Foto Thor Balkhed

Huvudområdena för avdelningens forskning inbegriper samtal med personer med kommunikativa funktionsnedsättningar, tal- och språkstörningar hos barn, tillämpad hörselforskning samt kliniska och ultrastrukturella studier av ögats vävnader och synen.

Kalenderhändelser vid SOK

26 april 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Inga-Lena Johansson

kl. 13.00 – 16.00 Belladonna, Hus 511, Campus US

Inga-Lena Johansson, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling ”Parkinson's disease and communication: Intelligibility, interaction and participation”. Opponent är Margaret Walshe, professor, Trinity College Dublin, Irland. Disputationen äger rum i Belladonna, Campus US. Vid frågor kontakta handledare Christina Reuterskiöld.

Kontakt

Forskning

Elever räcker upp handen när lärare håller i en lektion.

Likvärdig utbildning för barn med språkstörning? En studie av måluppfyllelse, erfarenheter och deltagande

Internationella studier visar att barn med språkstörning ofta klarar skolan sämre än sina jämnåriga. I Sverige saknas information om hur det går för barn med språkstörning i skolan, varför detta blir en viktig uppgift för detta forskningsprojekt.

Flicka sträcker sig efter en bok i en bokhylla.

Svensktalande barn med språkstörning i jämförelse med barn som lär sig svenska som andraspråk

Projektet handlar om bearbetning av språk hos barn med språkstörning och hos barn med svenska som andraspråk (L2). Barn med språkstörning och barn med svenska som L2 har visat liknande svårigheter med att lära sig svensk grammatik.

Ett barn som pekar för att kommunicera med sin familj vid köksbordet.

Tidiga icke-verbala kommunikativa beteenden hos barn

Projektet syftar till att skapa en checklista för föräldrar, identifiera tidiga kommunikativa beteenden hos små barn, upp till ett års ålder och undersöka deras koppling till senare språklig och kommunikativ förmåga.

Nyheter

Världens största organisation för ögonforskning hyllar LiU-forskare

LiU-forskarna Neil Lagali och Mehrdad Rafat tilldelas 2023 års Point of View Award från ARVO Foundations. Världens största ögonforskningsorganisation lyfter deras arbete inom regenerativ oftalmologi som ger hopp om att ge blinda synen åter.

Maria Xeroudaki dubbelt prisad för sin ögonavhandling

Den forskande specialistläkaren Maria Xeroudaki, före detta doktorand vid Linköpings universitet och verksam vid Ögonkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, har belönats med två priser för sin doktorsavhandling.

Närbild på öga.

Europeisk satsning på forskning om hornhinnesjukdomar

Forskare vid LiU deltar i den största europeiska satsningen hittills på forskning om sjukdomar i hornhinnan. Målet är att hitta behandlingar som återställer synen hos personer med svåra och ovanliga ögonsjukdomar.

Samverkan

Ledning och administration