Fotografi av Irene Rydberg

Irene Rydberg

Koordinator

Fastighetskoordinator

Presentation

I uppdraget som fastighetskoordinator arbetar jag med lokalfrågor för Universitets räkning inom Campus US och Vrinnevisjukhuset. Arbetet innebär nära kontakt med kärnverksamheten och dess företrädare såväl som med fastighetsägaren Region Östergötland. Jag ansvarar för dialogen med konsulter och entreprenörer som är involverade i de projekt som rör Universitetets förhyrningar.

Arbetsuppgifter:

Som koordinator representerar jag lokalförsörjningsenheten i frågor som handlar om lokalplanering, anpassningar eller ekonomiska frågor kring våra förhyrningar. Det är också till mig personer inom verksamheterna på Campus US och Vrinnevi ska vända sig om de har önskemål eller frågor angående våra lokaler, så vi på bästa sätt kan möta fastighetsägaren väl förberedda och med bra underlag när det kommer till verksamheternas behov.

  • Lokalplanering/projektledning i ny- och ombyggnationer inom Campus US
  • Lokalstrategiskt ansvarig i sammanhang där kärnverksamhetens lokalbehov diskuteras i olika fora med Region Östergötland.
  • Kontaktperson för lokalansvariga på institution.
  • Leda Lokalforum
  • Samordnar frågor rörande lås- och passersystemet inom Campus US
  • Kontaktperson i frågor mot Region Östergötlands fastighetsavdelning

Uppdrag:

  • LiU-representant i Verksamhetsföreträdargruppen för Framtidens US
  • LiU-representant i Övergripande projektmöte inom US
  • LiU-representant i Lokalsamordningsmöten för US