Fotografi av Jenny Ählström

Jenny Ählström

Samordnare

Samordnare med inriktning mot HR, samt del i Stipendiegruppen vid IFM

Jag kan bland annat hjälpa till med:

  • Administration kring URA
  • Administrera Kammarkollegiets försäkringsintyg för tjänsteresor
  • Administration kring doktorandrekryteringar i ReachMee
  • Administration kring doktorandanställningar och förlängningar i Primula
  • SINK-ansökan
  • Administration kring och allmänna frågor om stipendier finansierade vid LiU

 

Ingår även i Stipendienätverket vid LiU och nätverk för HR-administratörer/samordnare.