Presentation

Jag är en del av universitetsbibliotekets team för undervisning riktad till Medicinska fakultetens studenter

Inom  vårt undervisningsteam ansvarar vi för genomförande och utveckling av undervisning och handledning i informationssökning och värdering av information samt referenshantering och antiplagiering. Vårt mål är att utrusta studenterna med verktyg för informationssökning inom medicin,vård och hälsa.
 
Mig hittar du  på Campus Norrköpings bibliotek där jag också bemannar informationsdisken och svarar på frågor som kan handla om hur man söker, finner och värderar vetenskapliga artiklar eller hittar böcker.
 
Är du nyfiken på hur universitetsbiblioteket arbetar med miljöfrågor och hållbar utveckling? Som bibliotekets miljösamordnare arbetar jag också med dessa frågor.
Välkommen att kontakta mig!
 
Mina externa nätverk:
  • Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotek och Agenda 2030