Fotografi av Jenny Nordqvist

Jenny Nordqvist

Universitetsadjunkt

Jag är samordnare för VFU och kursansvarig för termin 5. Jag stimuleras av kontakten med studenterna och av att vara med och utveckla programmet. Min forskning har jag inom fältet subacromial smärta hos patienter i primärvård. 

Presentation

Jag arbetar med VFU-samordning, kursansvar samt med undervisning främst inom fysioterapeutprogrammets grundutbildning. Jag är doktorand på deltid och har mitt fokus på skulderforskning i en primärvårdskontext.  

Jag har en bred kunskap om programmets olika delar och har klinisk erfarenhet av framför allt arbete inom primärvård, men också av arbete inom kirurgi, intensivvård och klimatvård.

I mina doktorandstudier har jag utvecklat en kortversion av frågeformuläret ”Disability of the arm, shoulder and hand questionnaire” (DASH) som heter DASH7. DASH7 består av 7 item och är ett aktivitetsrelaterat instrument som mäter skulderfunktion hos patienter med subacromial smärta. Instrumentet finns på svenska och engelska.

Övriga delar i min avhandling handlar om träning som intervention, klinisk presentation och faktorer som kan predicera utfall av behandling för patienter med subacromial smärta inom primärvård.

 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2017

Organisation Visa/dölj innehåll