Presentation

Jag arbetar med VFU-samordning, kursansvar samt med undervisning främst inom fysioterapeutprogrammets grundutbildning. Jag är doktorand på deltid och har mitt fokus på skulderforskning i en primärvårdskontext.  

Jag har en bred kunskap om programmets olika delar och har klinisk erfarenhet av framför allt arbete inom primärvård, men också av arbete inom kirurgi, intensivvård och klimatvård.

I mina doktorandstudier har jag utvecklat en kortversion av frågeformuläret ”Disability of the arm, shoulder and hand questionnaire” (DASH) som heter DASH7. DASH7 består av 7 item och är ett aktivitetsrelaterat instrument som mäter skulderfunktion hos patienter med subacromial smärta. Instrumentet finns på svenska och engelska.

Övriga delar i min avhandling handlar om träning som intervention, klinisk presentation och faktorer som kan predicera utfall av behandling för patienter med subacromial smärta inom primärvård.

 

PublikationerVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll