Fotografi av Jenny Sjöholm

Jenny Sjöholm

Universitetslektor, Enhetschef

Min forskning handlar om kunskapsproduktionens villkor och geografier. Jag arbetar för närvarande i ett projekt där vi undersöker etiska aspekter av kulturinstitutioners digitalisering och tillgängliggörande av ”sårbart” kulturarv.


Publikationer

2024

Jenny Sjöholm, Kristina Trygg (2024) CBL and living labs: towards a methodology for teaching sustainability transitions in urban planning education Journal of geography in higher education Vidare till DOI

2023

Jenny Sjöholm, Malin Thor Tureby, Kristin Wagrell (2023) An Archive on the Move: Tracing Contested and Vulnerable Archival Spaces of the Polish Research Institute Archive (Un)contested Heritage. Archives, Museums and Public spaces, s. 43-57

2022

Brian Hracs, Taylor Brydges, Tina Haisch, Atle Hauge, Johan Jansson, Jenny Sjöholm (Redaktörskap) (2022) Culture, Creativity and Economy: Collaborative Practices, Value Creation and Spaces of Creativity

2019

Taylor Brydges, Jenny Sjöholm (2019) Becoming a personal style blogger: Changing configurations and spatialities of aesthetic labour in the fashion industry International journal of cultural studies, Vol. 22, s. 119-139 Vidare till DOI

Organisation