Jesper Alkarp

Doktorand

Min forskning undersöker immaterialrättsliga aspekter av matproduktion och matkultur. I synnerhet så intresserar jag mig för geografiska indikationer samt kollektiva varumärken och deras relation till materialitet, territorialisering samt värde.