Avdelningen för kultur, samhälle, form och medier (KSFM)

Avdelningen bedriver problemorienterad kulturvetenskaplig forskning och undervisning i skärningspunkten mellan humaniora och samhällsvetenskap.

Inom det praktisk-estetiska fältet fokuserar vi på formgivning, slöjd och hantverk och betydelsen av dessa för individer och samhälle.

I avdelningen ingår f.d. Tema Kultur och Samhälle (TEMA Q), Kultur- samhälle och mediegestaltning samt Slöjd och hantverk. 

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll