Avdelningen för kultur, samhälle, form och medier (KSFM)

Vi studerar kultur och samhälle utifrån frågor om form och förmedling. Vilken plats i samhället tar kulturen? Hur sprids den? Hur regleras den? Hur förändras den? Våra lärare och forskare har såväl vetenskaplig, konstnärlig som kulturproducerande kompetens. 

cof

KSFM bedriver tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom kultur, humaniora, samhällsvetenskap, formgivning och slöjd. Vi forskar om patent, intellektuell egendom och copyright. Vi studerar även samlandet och produktionen av kulturarv i arkiv och museer samt hur det förmedlas vidare på digitala plattformar. Konstens marknader och institutioner undersöks. Musik och framtidsbilder i populärkulturen är föremål för olika forskningsprojekt. Dessa olika forskningsspår speglas i den tvärvetenskapliga forskarutbildningen som drivs av Tema Kultur och samhälle (Tema Q), en forskningsenhet på avdelningen. 

De tre nyckelorden medier, materialitet och gestaltning beskriver våra grundutbildningar. Våra studenter studerar kultur och medier som samhällsfenomen och uttrycksformer. De lär sig även behärska dokumentära, berättande, visuella och rumsliga gestaltningsformer som film, podcast och utställning.  Vi undervisar i slöjd för lärare, med olika hantverkstraditioner och formgivning. Såväl teori som praktik står i centrum genom att kunskap om lärande, formgivning och kulturhistoria paras med praktisk utbildning i material som textil, trä och metall.  

Både forskningen och undervisningen präglas av samverkande och publika aktiviteter. Forskare samverkar med olika samhällsinstitutioner, studenter arbetar med mediebolag och kulturinstitutioner med såväl podd- som utställningsproduktion, och slöjdutbildningarna verkar i grundskolor och nätverk inom slöjdfältet.  

Forskning och forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Forskning

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Våra program och kurser

Aktuellt
Visa/dölj innehåll

Kommande disputationer
Visa/dölj innehåll

2 oktober 2020

Disputation inom tema kultur och samhälle: Tintin Hodén

kl. 13.15 – 16.15 K2, Kåkenhus, plan 2, Campus Norrköping/online 

Tintin Hodén vid Institutionen för kultur och samhälle försvarar sin doktorsavhandling med titeln: ”Motsättningarnas museum: Samproduktionen av museiideal i den offentliga debatten om Moderna museet 1972–2013.” Opponent är Hans Hayden, professor, Stockholms universitet. För att få tillgång till zoomlänk, vänligen kontakta Daniela Dahl (daniela.dahl@liu.se) senast 1 oktober.

Kontakt

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll