Avdelningen för kultur, samhälle, form och medier (KSFM)

Avdelningen bedriver problemorienterad kulturvetenskaplig forskning och undervisning i skärningspunkten mellan humaniora och samhällsvetenskap.

I avdelningen ingår Tema Kultur och Samhälle (TEMA Q), Kultur- samhälle och mediegestaltning (KSM) samt Slöjd och hantverk.

cof

Vår verksamhet syftar till att utveckla en kritisk/analytisk förståelse av kulturens roll i samhället, såväl i samtiden som i det förflutna. Forskare och lärare vid avdelningen delar ett intresse för kulturens sociala dimension, oavsett om de studerar kultur främst som tecken och betydelse eller som ett yrkesområde påverkat av ekonomi, juridik och politik. Under senare år har frågor om immaterialrätt (upphovsrätt, patent, varumärken och kulturella allmänningar) liksom digitalisering, den högre utbildningens globalisering, och villkoren för kulturell verksamhet och kultur som identitetsskapande process, fått större tyngd i verksamheten.

Enheter

Avdelningen inkluderar enheterna KSM och Tema Q. Den ansvarar för kurser på det treåriga kandidatprogrammet Kultur, samhälle och mediegestaltning (KSM) och erbjuder fristående kurser inom dokumentärfilm, podd, kultur - och utställningsproduktion.

Samtliga kurser är projektinriktade och präglas av ett dubbelt perspektiv där ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt integreras med kulturproduktion, gestaltning och publikmöte. Samverkan med kulturlivet och kulturbranschen är en viktig del av våra kurser och flera av enhetens lärare är yrkesverksamma konstnärer, filmare, ljud- och utställningsproducenter. Projekt som skapas under utbildningarna ingår i offentliga kultursammanhang. 

Medarbetarna är eller har varit verksamma som lärare inom Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) med deltagande på samtliga nivåer med föreläsningar och seminarier samt som examinatorer. Sedan 2018 driver medarbetare på avdelningen även kursen The use (and abuse) of culture som ges inom ramarna för LIU:s internationella sommarakademi, ett projekt som riktar sig till utbytesstudenter vid LIU:s samarbetsuniversitet. 

Forskning och forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Aktuellt
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll